Szeptember 18 (szerda) 16:00 – 18:00

Az esemény központi helyszíne az EDUTUS Egyetem (Falk Miksa u. 1.), melyre szeretettel várjuk Önt is. A regisztrálók között értékes nyereményeket sorsolunk ki. (különleges kávék; borok; tanácsadások; céges tréning)EredménySzeged és Debrecen között nagyon szoros volt a verseny. A zsűri végül Szegedet választotta, mert kézzel fogható javaslatot tettek, mely a versenyjog kereteibe is jól beilleszthető.

Gratulálunk a nyertes csapatnak, és a többieknek köszönjük a közreműködést!Csapatok által beküldött problémamegoldások

A csapatok megadták mely probléma érintette meg őket a leginkább, és arra milyen választ kínálnak.

Versenykultúra és versenyképesség

Az etikus vállalkozások gyakran versenyhátrányba kerülnek.
Részben állami újra szabályozás szükséges, részben a meglévő szabályok fokozottabb betartatása. Különböző területeken, ágazatokban különféle témákban pályázatok és díjak kiírásával motiválni lehet a KKV szektor etikusabb működését.Tartsuk be a versenyjogi szabályokat?

Erre a kérdésre, véleményünk szerint, minden tisztességes és etikus vállalkozásnak igennel kell válaszolni. De valóban így van-e?
Amikor szabályrendszerrel találkozunk, felvetődik a kérdés, tartsuk-e be a szabályokat. Akár a közismert szabályrendszer aaza KRESZ esetében : ezt a kérdést mindenkinek el kell döntenie. Ez a döntés aztán megjelenik a cselekvéseiben, ami hatással van rá és a környezetére is. A vállalkozások egyik fontos szabályrendszere a versenyjog. Tisztességes és etikus vállalkozások azt mondják : igen betartjuk a szabályrendszer. Természetesen egy szabályrendszernek előre mutatónak, a szabályozandó szereplő tevékenységét segítőnek kell lennie. Honorálni kell az azt betartókat, szankcionálni a szabályszegőket. Nyilván a legjobb szabályrendszer ellen is véthetnek. Minél magasabb azonban a rend, az ahhoz fűződő affinitás, annál nagyobb az esély betartásra.A verseny: STERESSZ

Van-e a kkv szektornak stressz-tűrő, stressz-kezelő képessége? Ha nincs, akkor immunrenszere sincs! Jelenleg a jótékony, ösztönző stressznél magasabb szintű, visszahúz, romboló, betegítő a stressz szint.
A kkv szektor döntően egy tulajdonos-egy ügyvezető (ugyan az a személy) modellre épül. Ezért ha a tulajdonos/ügyvezető kidől (összeomlik az immunrendszere) akkor jó eséllyel a cég is kidől. A kkv nincs felkészülve erre tisztelet a kivétenk. A kicsi: szép. állítják közgazdászok. De ha egy vállalkozásméret "kihal" akkor aránytalanság áll be, és az aránytalanság (kevesebb nagy szerpl?) alkalmas a piaci háttéralkukra. A háttéralku pedig monopol helyzetet teremthet: ez pedig a (etikailag lefogadható, tistességes) verseny rovására megy. S ez így már verseny kérdés! Megoldás: ha egy multi jelentős kormányzati támogatásban részesül akkor a neki beszállító kkv létszámarányab ugyan olyan mértékű támogatást kapjon. Amit saját humán politikájára kell fordítson.az árverseny nem verseny

A közbeszerzésekben döntően az alacsonyabb ár nyer
Véleményünk szerint az egyes közbeszerzésekben határozottabban kellene súlyozni az ajánlatok tartalmát (minőségi megfelelőségét). Amíg a nyertes mindig a legalacsonyabb árat ajánló pályázó, addig ne várjunk fejlődést. Ez a gyakorlat a minőségi szolgáltatások (termékek) háttérbeszorulásához, hosszú távon a fejlődés elmaradásához vezet.A versenyjog hatálya alatt álló szereplőknek legyen kötelez? minden lépésüket a honlapjukon megjeleníteni

A GVH hozzon létre egy olyan honlap összehasonlító algoritmust, amelyik képes a cégek által üzemeltetett honlapokat versenyjogi szempontból figyelni
Minden cég, amely a versenyjog hatálya alatt áll, legyen köteles honlapot üzemeltetni. Minden olyan gazdasági lépését, amely a versenyjog hatálya alá tartozik, köteles annak életbelépésével egyidejűleg a honlapján is szerepeltetni. A GVH hozzon létre egy olyan honlap összehasonlító algoritmust, amelyik képes a cégek által üzemeltetett honlapokat földrajzi terület, szakmai ágazat és más peremfeltételek szerint figyelni, a versenyjogot érintő lépéseket összehasonlítani. Ez vizsgálati szempontból is remek kiegészítő, miközben egy állami tulajdonban lévő – tehát független – fizetős piaci segédeszköz is a vállalatok és a fogyasztók felé.A piaci összebeszélés nem akadályozható meg

A problémát több szintre kell bontani, az adott cég beszállítói köre, a cég aktuális versenytársaival kapcsolatos szintje és a vevői kör szintjére, mindemellett felmerül, hogy a szereplők tisztában vannak-e mely esetekben jogszerű vagy jogszerűtlen a viselkedésük.
Napjainkban nincsen nyilvános példa arra, hogy valamely üzletágban milyen összebeszélések kerülnek napvilágra, ezek kapcsán milyen ellenintézkedések, büntetések kerülnek kiszabásra, magyarul nincs elrettenő példa a vállalkozások/vállalatok számára, mellyel csökkenthető lenne az összebeszélés mértéke (sem vevő-beszállító sem versenytársak között). Világos-e az egyes szereplők számára, hogy milyen cselekvéssel, magatartással sérti a versenyt? Megoldási javaslatok: - Kamarák, ill. GVH által képzéseket kell nyújtani a jogi következményekről, illetve az elvárható etikus magatartásról. - Elrettentő erejű büntetés - Esetek nyilvánosságra hozatala, tájékoztatás - Jogszabályi környezet ösztönözzön az etikus magatartásraklaszter-kartell

Néhány szektorban már megjelent klaszteresedés jelenleg még mindig kevéssé támogatott forma
Eltekintve néhány pályázati lehetőségtől a klaszterek megítélése és egyáltalán ismerete is sok kívánnivalót hagy maga után. Támogatni kellene(lehetne) a KKV-k azon törekvését, hogy egységbe tömörülve felvehessék a versenyt a nagyvállalatokkal, ezzel ugyan az egymás közötti verseny valamelyest sérülhet, de az egyes vállalkozások termelékenységét (és nem utolsó sorban az élettartamát) növelheti.A versenyjog nem helyettesíti a morált

Állami kedvezményekre szükség van a szakterületi és földrajzi sajátosságok figyelembe vételével. Uniós kényszerzubbonyban nehéz a hazai közjót szolgálni. Hazánkban a kontroll negatívnak minősül.
A törvényalkotás célja a társadalmi igazságosság, de az előnyszerzésre törekvők ezt is befolyásolhatják. A jó törvényben is vannak rések, aki a kibúvókat keresi, az a morált sérti. A versenyben fontos hogy ne csak gazdasági szempontok határozzák meg az árat a szakterületnek megfelelően (egészségyügy, kultúra). A versenykiírás legyen objektív a közjó érdekét szolgálva. Szükséges a kontroll erősítése és negatív jelentésének pozitívra hangolása, miszerint a szereplő védelmét hivatott szolgálni.A stressz hogyan válhat motiváló tényezővé a versenyképességben?

Fontos, hogy a kkv-k számára is teremtsék meg a lehetőséget a munkatársak ösztönzésére, önfejlesztésére
Jelenleg a KKV szektorban nincs lehetőség, vagy csekély, hogy a tulajdonos és munkatársai megfelelő képzésben (coach-coaching) részesüljenek, mely által csökkenthetővé, vagy a megfelelő stresszkezelési módszerek alkalmazásával pozitív irányba fordíthatóvá váljon a stressz. A hatékony stresszkezelés által a KKv-k versenyképessége és teljesítménye növekedhet. A negatív stressz csökkentésével a munkatársak viszonya, kommunikációja és bizalma erősődik, mely a kkv-k piaci sikereit és előnyét is lehetővé teszi.

.
.Regisztrálási statisztikák létszámról, szakterületről, korról, nemről

Provokatív felvetések kitöltőinek száma: 581
Férfi tagok száma: 476
Női tagok száma: 105
Átlagéletkor: 46


Kiértékelés - Országos átlagok, a klub eredményei

A versenyjog a már sikeresek pozícióját védi, és nehezíti az új belépők helyzetét.


A piaci összebeszélés nem akadályozható meg.


Az állam az egyes szektoroknak és/vagy egyes szereplőknek adott kedvezményei végletesen torzítják a versenypiacot.


A versenyjog betartása rontja a szabálykövetők versenyképességét.


A névtelen bejelentéssel nehezíthető a versenytárs élete.


Ez a tartalom még nem érhető el!

szponzor-exim1 szponzor-mtva1 Szponzor Szponzor Szponzor Szponzor

Szponzor Szponzor Szponzor SzponzorSzponzor

Szponzor Szponzor Szponzor Szponzor

 


Adatvédelem | Kapcsolat | Szeretnék klub vezető lenni! | Bejelentkezés