Turizmus Évindító Csúcstalálkozó 2019
2019 február 22 13:00 – 15:00

Hungexpo Utazás Kiállítás, Kerámia terem
 


 

#

 
 

Szabolcs-Szatmár-Bereg-Általános üzletviteli tanácsadás-Üzletvitel

Élet+

A mai napon tovább folytatjuk a közvetlen brüsszeli benyújtású tematikus pályázatok szemléjét, ezúttal a LIFE+ nevű, a fenntartható fejlődés céljait szolgáló projekteket finanszírozó pályázati lehetőség ismertetésével.

A kedvezményezettek köre

A pályázati felhívás keretében olyan állami szervek és/ vagy magánszervezetek, szereplők és intézmények nyújthatnak be pályázatot, amelyeket az Európai Unió tagállamainak valamelyikében jegyeztek be.

A 2012-ben a Magyarország rendelkezésére álló indikatív keretösszeg: 7 135 251 €

Az alábbi témakörökre lehet pályázatot benyújtani:

1. Természet és Biodiverzitás

Cél: a természeti rendszerek, a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő növény- és állatfajok védelme, megőrzése, helyreállítása, nyomon követése és működésük elősegítése azzal a céllal, hogy az Európai Unióban megálljon a biodiverzitásnak – és azon belül a genetikai források sokféleségének – a csökkenése

Finanszírozása: a támogatható költségek maximum 50 %-a

Kivéve: a madarakra és az élőhelyekre vonatkozó irányelvekben szereplő kiemelt élőhelyeket vagy fajokat célzó pályázatok, amelyek esetében maximum 75 %-os társfinanszírozási arány alkalmazható.

2. Környezetvédelmi Politika és Irányítás

Célok:

Éghajlatváltozás: az üvegházhatást okozó gázok koncentrációjának olyan szinten való stabilizálása, amely megakadályozza, hogy a globális felmelegedés 2 °C fölé emelkedjen,

Víz: a vizek minőségének javítása a "jó ökológiai állapot" elérését elősegítő, költséghatékony intézkedésekkel, szem előtt tartva a 2000/60/EK irányelvben (a vízkeretirányelvben) meghatározott vízgyűjtő-gazdálkodási tervek kidolgozását,

Levegő: olyan levegőminőség elérése, amely nem jelent számottevő ártalmat és kockázatot az emberi egészségre és a környezetre nézve,

Talaj: a talaj megóvása és fenntartható használatának biztosítása a talajfunkciók megőrzése, a talajt fenyegető veszélyek megelőzése és hatásuk mérséklése, valamint a leromlott minőségű talaj helyreállítása révén,

Városi környezet: az Európa városi területeire jellemző környezeti teljesítmény javításának elősegítése,

Zaj: hozzájárulás a környezeti zajterheléssel kapcsolatos szakpolitika kialakításához és végrehajtásához,

Vegyi anyagok: a vegyi anyagok környezet- és egészségkárosító hatásainak csökkentése 2020-ig, a vegyi anyagokra vonatkozó jogszabályok, különösen pedig az 1907/2006/EK rendelet (REACH- rendelet) és a peszticidek fenntartható használatáról szóló tematikus stratégia végrehajtása révén,

Környezet és egészség: a környezet- és egészségpolitikát (a környezetvédelmi és egészségügyi cselekvési tervet) megalapozó ismeretanyag kialakítása,

Természeti erőforrások és hulladék: a természetes erőforrások és a hulladék fenntartható kezelésére, a termékek környezeti teljesítményének javítására, a termelési és fogyasztási minták fenntarthatóságának előmozdítására, a hulladékkeletkezés megelőzésére, a hulladékhasznosítására és a hulladék újrafeldolgozására irányuló politikák kialakítása és végrehajtása. A hulladékkeletkezés megelőzésére és a hulladékok újrafeldolgozására irányuló tematikus stratégia eredményes végrehajtásához való hozzájárulás,HU 2012.3.13. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 74/11

Erdők: az erdőkre vonatkozó, politikailag releváns információk pontos és átfogó alapjának biztosítása, elsősorban egy uniós koordinációs hálózaton keresztül, a következőkkel összefüggésben: éghajlatváltozás (az erdők ökoszisztémájára gyakorolt hatás, az éghajlatváltozás mérséklése, helyettesítő hatás), biodiverzitás (kiindulási információk és védett erdőterületek), erdőtüzek, az erdők állapota és az erdők védőfunkciói (víz, talaj, infrastruktúra), továbbá az erdők tűzvédelméhez való hozzájárulás,

Innováció: hozzájárulás olyan innovatív politikai megközelítések, technológiák, módszerek és eszközök kifejlesztéséhez és bemutatásához, amelyek elősegítik a Környezettechnológiai Cselekvési Terv (ETAP) végrehajtását,

Stratégiai megközelítés: az uniós környezetvédelmi szabályozás hatékony alkalmazásának és végrehajtásának elősegítése és a környezetpolitikához kapcsolódó tudásalap javítása; a kkv-k környezeti teljesítményének javítása.

Finanszírozás: a támogatható költségek maximum 50 %-a

3. Információ és Kommunikáció

Cél: a környezetvédelmi kérdésekkel – ezen belül az erdőtüzek megelőzésével – kapcsolatos információk terjesztése és a környezettudatosság erősítése; illetve olyan kísérő intézkedések támogatása, mint a tájékoztatási és kommunikációs tevékenységek és kampányok, a konferenciák és a képzések, beleértve az erdőtüzek megelőzésével kapcsolatos képzéseket is.

Finanszírozás: a támogatható költségek maximum 50 %-a

A pályázatok benyújtásának határideje

A projektpályázatokat az eProposal alkalmazással, legkésőbb 2012. szeptember 26-án brüsszeli idő szerint 23:59 óráig kell érvényesíteni és az illetékes nemzeti hatóságokhoz benyújtani.

A hazai képviselő: DIBÁCZI ZITA, az Energia Központ Nonprofit Kft. munkatársa.

A pályázóknak lehetőségük van pályázati anyaguk előzetes véleményezésére is, melynek benyújtási határideje: augusztus 17.

A projektpályázatokat az eProposal alkalmazással, a kedvezményezett bejegyzése szerinti tagállam nemzeti hatóságához kell eljuttatni.

Ezután a nemzeti hatóságok a pályázatokat az eProposal alkalmazással, legkésőbb 2012. október 2-án brüsszeli idő szerint 23:59 óráig továbbítják a Bizottsághoz.

További kérdéseik kapcsán állok szíves rendelkezésükre!

Szuhóczky Gábor

Euroadvance Közgazdasági Tanácsadó Kft.


FEL