KKVHÁZ
 

#

KKVHÁZ KKVHÁZ
 

KKVHÁZ

 

KKVHÁZ
 
  • KKVHÁZ cikkek
  • Szakértőink
  • A KKVHÁZ bemutatkozik
  • KKVHÁZ KLUB TAGSÁG
  • Hirdessen nálunk!
 

Ökotermékek eredetigazolása

Az Európai Unióban a mezőgazdaságból származó termékeket csak akkor szabad ökológiai (öko, bio, organikus stb.) jelöléssel forgalmazni, ha azok minősítő tanúsítvánnyal rendelkeznek.

Az Európai Unió előírásai alapján minden élő vagy feldolgozatlan mezőgazdasági terméket, feldolgozott, élelmiszernek szánt mezőgazdasági terméket, takarmányt, valamint szaporítóanyagot és vetőmagot a termelést, feldolgozást, tárolást, EU-n kívüli országból importálást vagy ilyen országba történő exportálást kizárólag olyan gazdasági szereplő végezhet, aki tevékenységét valamely nemzeti tanúsító szervezetnek bejelentette, és e célból a szervezetnél nyilvántartásba vételét kérte. Magyarországon ilyen tanúsító szervezet a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal felügyelete alatt működő Biokontroll Hungária Nonprofit Kft.

A minősítő tanúsítvány kiállításának feltétele egy írásbeli tanúsítási szerződés megkötése azon tanúsító szervezettel, amely a gazdasági szereplő bejelentkezését elfogadta. A tanúsítási szerződés megkötését követően kerül sor a gazdasági szereplő tevékenységének ellenőrzésére, az ellenőrzési és tanúsítási költségek megfizetését követően. Az előállítási folyamatok ellenőrzése évente legalább egy alkalommal átfogóan, előre egyeztetett időpontban a helyszínen történik, de a tanúsító szervezet ellenőrei esetenként további bejelentett (vagy be nem jelentett) ellenőrzéseket is tarthatnak annak érdekében, hogy megállapítsák a vizsgált tevékenység közösségi és hazai normáinak való megfelelését. A megállapításokat az ellenőrök értékelési jelentésben foglalják össze.

 

A tanúsító szervezet az ellenőri és értékelési jelentés alapján hozza meg a tanúsítási döntést, amely alapján kerül kiállításra a minősítő tanúsítvány. A tanúsítvány alapesetben a következő év végéig, vagy az új tanúsítvány kiadásáig érvényes. A minősítő tanúsítvány mellékletében felsorolt termékek az abban foglaltak szerint jelöléssel forgalmazhatók, amelyet a címkén, árukísérő bizonylatokon is fel kell tüntetni.

 

A nemzeti tanúsító szervezetek által minősítő tanúsítvánnyal ellátott termékek az engedélyezést követően olyan megjelölésekkel forgalmazhatók, amelyek a vásárlók számára azt sugallják, hogy a termék, az összetevők vagy a takarmány-alapanyag a hazai vagy a közösségi ökológiai követelményeknek megfelelően kerültek előállításra. Kizárólag a minősítő tanúsítvánnyal rendelkező termékek jogosultak tehát ökológiai termelésre utaló kifejezéseket (pl. öko, bio, organikus), valamint környezetbarát termékjeleket használni a címkézésen, a reklámanyagokban vagy a kereskedelmi okmányokban. Ilyen megjelölés alkalmazása során azonban kötelező megjelölni a gazdasági szereplőnél végzett ellenőrzésekben illetékes ellenőrző hatóság kódszámát, valamint előrecsomagolt élelmiszerek esetén a termék összetevőinek termesztési vagy tenyésztési helyét is ("EU-mezőgazdaság", "nem EU-mezőgazdaság", "EU-/nem EU-mezőgazdaság").

 

A minősítő tanúsítvánnyal kapcsolatos visszaélések, egyes termékekkel szemben támasztott fogyasztói panaszok kivizsgálását szintén a nemzeti tanúsító hatóságok végzik az ellenőrzési eljárás részeként: a tanúsító hatóságok ugyanis rendszeresen ellenőrzik a gazdasági szereplők termékein az ökológiai termelésre történő utalás helyes használatát, a jogszerű védjegyhasználatot, és a tanúsítványok jogszerű alkalmazását, és visszaélés esetén a megfelelő szankciók alkalmazásával intézkednek a helyzet orvoslása iránt.

 

BALÁZS & HOLLÓ Ügyvédi Iroda


FEL

Szóljon hozzá!      (Jobbra tudnivalók!)