KKVHÁZ
 

#

KKVHÁZ KKVHÁZ
 

KKVHÁZ

 

KKVHÁZ
 
  • KKVHÁZ cikkek
  • Szakértőink
  • A KKVHÁZ bemutatkozik
  • KKVHÁZ KLUB TAGSÁG
  • Hirdessen nálunk!
 

Tulajdonjog törölhető?

Az ingatlanok tulajdonjogára vonatkozó szabályokat a Polgári Törvénykönyv mellett az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény határozza meg, azonban figyelembe kell venni a mindenkori bírói gyakorlatot is.

A magyar Polgári Törvénykönyv szerint ingatlan tulajdonjoga egyéb, a törvényben megnevezett módok mellett átruházással szerezhető meg – mely szerzésmód a gyakorlatban leginkább gyakori esetnek számít, a tulajdonjog átruházásához pedig az átruházáson (illetve más jogcímen) felül a tulajdonosváltozásnak az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzése is szükséges. Éppen ezért az ingatlanok tulajdonjogára vonatkozó szabályokat a Polgári Törvénykönyv mellett az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény határozza meg, azonban figyelembe kell venni a mindenkori bírói gyakorlatot is.

 

Az ingatlan-nyilvántartás településenként tartalmazza az ország valamennyi ingatlanának a törvény szerint meghatározott adatait, az adott ingatlan vonatkozásában pedig a tulajdoni lapra kell bejegyezni, illetve arra átvezetni a törvényben meghatározott adatokat, az ingatlanhoz kapcsolódó jogokat és jogilag jelentős tényeket, azok jogosultjait és a jogosultak adatait. Lényeges, hogy ingatlan tulajdonával a polgári jog szabályai szerint nem lehet felhagyni, ami egyben azzal a következménnyel is jár, hogy a tulajdonjog törlése az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonos egyoldalú kérelme alapján nem lehetséges. Ebben az esetben ugyanis a korábban bejegyzett tulajdonjog éledne fel a korábban bejegyzett tulajdonos ez irányú beleegyezése hiányában is, ha pedig az ingatlan első tulajdonosa kérné ilyen módon a törlést, az ingatlan ún. uratlan dologgá válna, amely eshetőséget jogpolitikai megfontolásokból igyekszik elkerülni a jogalkotó. Az elmondottakból következően tulajdonjog törlésére csak akkor kerülhet sor, ha a törléssel visszaáll a korábbi, az eredeti ingatlan-nyilvántartási állapot, vagy ha az előző bejegyzést új tulajdonjog bejegyzése váltja fel.

 

A tulajdonjog törlésének tehát az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény szerint egyik lehetséges módja az eredeti állapot helyreállítása, melyhez az ingatlan-nyilvántartási törvény szerint hatósági határozat szükséges: ilyennek minősülnek a jogorvoslati eljárásokban hozott határozatok is. Az eredeti ingatlan-nyilvántartási állapot helyreállítására általában a bejegyzés érvénytelenségre hivatkozással indított törlési perben hozott, a kereseti kérelemnek helyt adó bírósági határozat alapján kerül sor. A törlési per ún. dologi jogi per, mert dologi jogokat, vagy az ingatlan-nyilvántartási bejegyzéssel "dologiasított" kötelmi jogokat véd, és ingatlan-nyilvántartási jogorvoslat, mivel egy érvénytelen bejegyzés törlésére szolgál. A bírósági határozat alapján az ingatlanügyi hatóság törli az érvénytelen bejegyzést, és a korábbi tulajdonjogot az eredeti ranghelyen állítja vissza, a törlést pedig nem követi újabb bejegyzés. A tulajdonjogot átruházó fél által a közvetlen jogszerző ellen indított per sajátossága egyrészt, hogy az átruházó tulajdonjoga az ügylet megkötésének ideje előtti állapotok alapján (ex tunc hatállyal) az eredeti, nem a rangsorban következő ranghelyen áll vissza. Másrészt, a bíróság ítéletében kizárólag az érvénytelen bejegyzés törléséről rendelkezik, a korábbi tulajdonjogot nem kell újra bejegyezni, mert az a törléssel feléled. Lényeges megjegyezni, hogy a szerződéskötést megelőző, eredeti állapot helyreállítása a tulajdonjogra vonatkozó törlési perben csak az eredeti tulajdonos és a tőle közvetlenül szerző között lehetséges, mivel az ő szerződésük érvénytelenségéről határoz a bíróság. Az esetleges további jogszerzők jogügylete a bírói gyakorlat szerint érvényes marad ugyan, de az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogukat éppen az eredményes törlési per miatt kell törölni a nyilvántartásból. Utóbbi esetben a további jogszerző külön perben, külön keresettel fordulhat jogszavatossági igénnyel saját jogelődje ellen, melynek sikere esetén elállhat a szerződéstől, egyidejűleg kártérítést követelve, vagy a teljesítés lehetetlenné válásának szabályai szerint érvényesítheti igényét. Amennyiben a további jogszerző és az ő jogelődje közötti jogügylet is érvénytelen, a bíróság az érvénytelenség általános szabályai szerint jár el. A törlési perek egyik lehetséges esete az is, ha az ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre jogerős bírósági ítélet alapján került sor, de sikeres perújítás során igazolást nyer, hogy az egyidejű teljesítésre kötelezett fél csak részben teljesített, ezért nem lett volna helye a bejegyzési engedélyt pótló megkeresésnek.

 

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény szerint a tulajdonjog törlésére sor kerülhet tisztán kötelmi alapon akkor, ha a törlési per feltételei hiányoznak. Mivel ebben az esetben nem ingatlan-nyilvántartási jogorvoslatként kerül sor a törlésre, változások bejegyzésére vonatkozó általános szabályok, és nem a törlési perek szabályai szerint kell eljárni. A bíróság megkeresése alapján ekkor a korábbi tulajdonjog törlésével egyidejűleg az új tulajdonjog bejegyzése is együtt jár, ez a törlés azonban jogi természetét tekintve viszont nem azonos a korábban tárgyalt törléssel. Mivel az újbóli bejegyzés az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény általános szabályai szerint történik, arra csak a rangsorban következő ranghelyre bejegyezve kerülhet sor, ráadásul csak az elrendelő határozat jogerőre emelkedésétől fogva, ún. ex nunc hatállyal. A bejegyzett tulajdonjog törlésének ez az esete a gyakorlat szerint a hitelezői érdekvédelem körében kaphat különös szerepet, a csődtörvény szerint ugyanis a hitelező nem terjeszthetné elő a korábban tárgyalt törlési keresetet, de a kötelmi alapon indítható érvénytelenségi per a rendelkezésére áll.

 

Nem szükséges viszont az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény szerint az eredeti állapot helyreállításához a hatóság határozata akkor, ha a felek utóbb elállnak a bejegyzés alapjául szolgáló szerződéstől, azt felbontják, megszüntetik, vagy érvénytelennek ismerik el. A törvény szerint felek megállapodásán alapuló tulajdonjog törlésére ebben az esetben az ingatlan-nyilvántartási változások bejegyzésére vonatkozó általános szabályok irányadók.

 

Végül érdemes megemlíteni, hogy az ingatlan-nyilvántartási törvény szerint keresettel kérheti a bíróságtól az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés törlését az, aki bizonyítja, hogy a bejegyzett jog megszűnt, vagy elévült, illetve a nyilvántartott tény megváltozott. A törvény indokolása és a szakirodalom szerint tulajdonjog törlésére ez a szabály egyrészt azért nem alkalmazható, mert a tulajdonjogi igények nem évülnek el, másrészt, amíg az ingatlan létezik, az azon fennálló tulajdonjog nem szűnhet meg.

 

BALÁZS & HOLLÓ Ügyvédi Iroda


FEL

Hozzászólások  

 
#12 Viktória 2021-07-27 13:07
Üdvözlöm. A kérdésem a következő lenne. Férjemmel 6 éve vettünk egy családi házat. Akkoriban még nem is igazán foglalkoztam a tulajdoni hányaddal, de most igen. 8/9 részben tulajdonosai vagyunk a háznak. De van 1/9 tulajdoni hányad ami egy kb 22 éve meghalt személyé. Viszont a hagyatéki tárgyalást akkoriban nem volt. Nem tudjuk, hogy azért mert örököse nem volt vagy hogy miért nem. Már kerestem az ottani közjegyzőt, de ő sem tudott semmi információt adni. A kérdésem az lenne hogy igy tudom e töröltetni a tulajdoni hányadát? Vagy hogyan tudnánk ezt tisztázni? A halotti anyakönyvi kivonat az itt van nálam. Válaszát előre is köszönöm. Tisztelettel Viktória.
 
 
#11 Gáspár Jenő 2021-06-14 07:30
Tisztelettel kérdezem:
2019 -ben vásároltam egy ingatlant. Akkor még élettársammal úgy egyeztünk meg, hogy én kifizetem az egész vételárat és amikor a régi házat eladtuk akkor az élettársam kifizeti a ráeső részt. Erről írtunk egy szerződést is. Az ingatlan megvásárlása után ugyancsak kifizettem az átírási költségeket is. A "régi ház" eladása után a volt élettársam úgy döntött, hogy mégsem fizeti ki az "új ház" ráeső részét hanem vett egy másik ingatlant. Most azt szeretném ha megszűnne a tulajdonjoga mivel nem teljesítette a szerződésben foglaltakat. Ügyvédhez fordultam ahol azt a választ kaptam hogy ez csak adásvétellel vagy ajándékozással oldható meg.Mivel az egész összeget én fizettem így az adásvétel csak papíron történne pénzmozgás nélkül. Viszont átírási költségek és adók így is felmerülnek.
Van más megoldás?köszönettel     
 
 
#10 Trifusz Botond 2021-04-19 18:35
Tisztelt Szakértő!
Van egy 3 különböző helyrajzi számból álló telkünk (3 kis telek), amelyet értékesíteni szeretnénk. Ezek közül kettőn van két számunkra idegen személynek tulajdoni hányada. Az ügyvéd,aki az adásvételt intézte anno már nem praktizál,de azt állítja, hogy sem a tulajdoni lapon szereplő személyeket, sem azok örököseit sem sikerült többszörös keresés után felkutatnia. (Ez 2011-ben történt)
Az volna a kérdésem, hogy ezen személyeg tulajdoni hányadát, hogyan lehetne törölni/töröltetni a tulajdoni lapról.

Válaszát előre is köszönöm!
Üdvözlettel,
Trifusz Botond
 
 
#9 Schiller Márta 2021-03-29 15:20
Tisztelt Szakértő! Az alábbi helyzet megoldásához kérném segítségét:
89/96 részben tulajdonomban van egy kivett lakóház, udvar besorolású ingatlan, melyet értékesíteni szeretnék. 4/96 rész a Magyar Államkincstár tuladona, 2011. évben, továbbá 3X1/96 rész pedig 3 elhunyt személy között oszlik meg,hányaduk 1941.évben került bejegyzésre. Örököseikről nincs tudomásom, újabb bejegyzés a tuladoni hányadok kapcsán nem készült.

Hogyan, s mi módon tudnám a jogviszonyokat rendezni ahhoz, hogy az ingatlan kizárólagosan az én tulajdonomat képezze.
Segítségét előre is köszönöm!
Üdvözlettel: Schiller Márta
 
 
#8 Géza 2020-07-03 17:42
opciós lakás vétele imár 10 éve adta el nekem a korona kredit bank egyik ingatlanát ki bedőlt hiteles még a mai napig ott lakik mivel a nevemen van tőlem vonják a kköltséget is mit tehetek ?? Korona Kredit most Magnebank a neve sajnos be vagyok jegyezve a régi tulaj még ott lakik ki nem rakható ,de én esetleg visszakaphatom a pénzem gondolom nem ! sajnos én hülye belementem e vételbe noha nem nyereségből vettem most én az utcán vagyok a pénzem meg úszott egyesek meg gazdagodtak de bank is no meg a tulaj a régi ki ott lakik észvesztő valaki tud segiteni ebben ????
 
 
#7 Simó Lucia 2020-06-29 17:07
Tisztelettel kérdezem :
Mit jelent 2/4 aránú tulajdonjoga ?
Hány ember osztozik egy ingatlan ?
 
 
#6 Kiss Zsoltné 2020-06-28 21:31
Üdvözlöm!

Segítséget szeretnék kérni abban,hogy az ingatlanomat havi részletfizetésre szerettem volna eladni.Ügyvéd által írtunk szerződést és időhöz volt kötve,hogy mikortól fog a tulajdonjog megváltozni az ingatlanon.A problémám az,hogy a vevőm aki meg akarta vásárolni az ingatlant lelépett,de a földhivatalban viszont bejegyzésre került a megadott dátummal a tulajdonjog változás,havi részleteket nem kapok!!
A kérdésem az lenne hogyan tudnám minél gyorsabban töröltetni ezt a tulajdonjog bejegyzést! Az aktuális vevő (aki lelépett),azt nem tudom elérni!!!
Köszönöm!
Tisztelettel: Kiss Zsoltné
 
 
#5 FáMaria Fábián-Lukacs 2020-06-13 21:47
Szeretnem segutseget kerni hogy tulajdonlypról hogy lehet leszedetni aki nem odavalo akiket nem usmerünk olyanok szerepelnek rajta akik soha az eletbe nem laktak tartozkodtak ott.Mi az eljarasa.köszönöm
 
 
#4 FáMaria Fábián-Lukacs 2020-06-13 21:42
En azt szeretnem kerdezni hogy a tulajdon lapon olyan emberek is vannakszerepelnek rajta akik soha az eletbe nem laktak tartozkodtak ott Anyujam elt Apukammal 52 evig ők csinaltak mindent es legalabb 10 ember van feltüntetve akiket joforman nem is isnerünkes szeretnem h lekerülnenek róka es abban kernem a segitseget mi ar eljaras hogyan jezdjek hozzá.
 
 
#3 Bernadett 2020-05-24 10:25
Jó napot, én azután szeretnék érdeklődni hogy vettunk a ferjemmel, (mar nem vagyunk egyutt) egy szocpol által ingatlant 3 gyermekre, de a tulajdoni laprol szeretném magam levetetni, ezt hogyan tudnám megoldani, esetleg hogyha az en részemet át ajándékozom a gyermekeimre.
Kőszönöm a válaszát.
 
 
#2 Fodor Barna 2020-03-21 16:24
Örököltünk a szüleink halála után egy ingatlant ami jelzálogal van terhelve,de a bank nem érvényesiti a követelését,nem hajlandó semilyen lépést tenni évek óta,ezért az ingatlan állapota évről évre romlik.3 éve irogatunk nekik hogy egyezünk meg,mert az elővásárlás jogát szeretnénk érvényesiteni de semmi,ők nem is tudták tulajdonképpen hogy követelésük van de majd kivizsgálják.Ez irták 2 éve azota semmi.Én meg albérletben kiskorú gyerekkel.Nevetséges Mi a teendő?????
 
 
#1 Nemes Kata 2015-10-14 16:02
Tisztelettel kérdezem:

volt férjemmel 1996-ban vettük meg a 24nm-es lakást de 2000-ben elváltunk, azóta, sem fizeti a közösköltség rá eső részét, nem is jelentkezik, bár jól lehet néha napján látják erre felé. hajléktalan, nem dolgozik és szemmel láthatólag nem is hajlandó ezen változtatni
kérdésem, hogy a 1/2 tulajdonjoga megszüntethető-e, részemre mivel Én vagyok a másik 1/2 tulajdonos.

Tisztelettel: Nemes Kata
 

Szóljon hozzá!      (Jobbra tudnivalók!)