2019 május 14-én ismét KKVHÁZ a Pénzügyminisztériumban


Téma:
Téma: A kisvállalatok pénzügyi tudatossága 2019

2019 május 14 (kedden) 15:30 – 18:00

Pénzügyminisztérium (V.; Dorottya u. - Wekerle u. sarok)

 


KKVHÁZ
 

#

KKVHÁZ KKVHÁZ
 

KKVHÁZ

KKVHÁZ
 

Kisvállalkozói perspektíva a mezőgazdaságban

Mezőgazdasági kisvállalkozások potenciálja nem aknázható ki integráció és koordinált közös fellépés nélkül.

A mezőgazdaságban zajló iparszerű fejlődés a gazdasági hatékonyság és kockázatminimalizálás szükségszerű velejárója, amelynek a hitelezhetőség követelmény rendszerén keresztül természetes szövetségese a bankrendszer is. Ez az érdekközösség egyfajta szelekciós nyomásként hat az agráriumra, amely a turizmus és néhány kisebb súlyú specifikus ágazat mellett, a vidék legfőbb komparatív előnyét testesíti meg a nagyvárosokkal szemben. Jelenünk agro technológiai fejlettségi szintjén nem kérdéses, hogy a technológiák széleskörű alkalmazásával a vidék népességmegtartó ereje tovább csökken. Egyre szélesebb körben ismert ugyanakkor, hogy az iparszerű fejlődés a mezőgazdasági termékek bel tartalmi értékének, ezen keresztül az élelmiszeripari termékek minőségének romlását vonta magával. A visszaesés mértéke azonban kevésbé közismert. Az alma, sárgarépa, burgonya esetében a bel tartalmi értékek, az iparszerű fejlődés előtti, azaz a hagyományos paraszti gazdálkodás által produkált értékek tizedére estek. A sárgarépa vas tartalma például ötvenedére esett vissza a 2000-es évek elejére. Ugyanez az érték a szintén alapélelmiszer a burgonya esetében 1/20. A II. Világháborút megelőző időszak élelmiszerei a jelenlegiekhez képest funkcionális élelmiszernek minősülnek. Ennek következtében hazánkban éves szinten közel 3.000.000 megbetegedés vezethető vissza táplálkozási okokra.
 

A hagyományos gazdálkodás a múlté, azonban a fenti adatok kijelölik a hazai agrárium egyik fontos fejlesztési irányát, amely a kisvállalkozások számára is lehetőségeket nyújt.
 

A világfajtákon és egységesített termelési rendszereken túl a tájfajtákon és helyi termelési kultúrán keresztül a kisgazdaság biológiai, gasztronómiai és térségi turisztikai többletértéket teremt.

A kis üzemméret hitelessé teszi a személyes felelősségvállalást, lehetőséget ad a direkt értékesítésre.

A kis helyi gazdaságok szociális szerepet is betöltenek a szakképzetlen munkaerő foglalkoztatásával és az élelmiszer alapú helyi gazdaságfejlesztésen keresztül is támogatják a helyi foglalkoztatást, valamint identitást.


A lehetőségek kihasználása ugyanakkor elengedhetetlenül feltételezi a specifikus problémák kezelését a termelési kérdések mellett szolgáltatásfejlesztésen, szervezeti innováción, politikai akaraton keresztül.


A munkaerő biztosítása, de akár az értékesítés támogatása terén a szociális szövetkezetek integráló potenciálja nehezen értékelhető túl. Az Unióban a speciális jogállású szociális szövetkezések mintájára a hazai kezdeményezések célszerű állami szabályozása és fejlesztése szükséges. A szociális szövetkezetek szakember igényének kielégítésére a hazai felsőoktatásban konkrét lépések is történnek, mint például a Pécsi Tudományegyetem 2020-ban tervezett gyakorlati fókuszú szakindítása.

2013 óta folyik a tájegységi gazdálkodás tanácsadói és minősítői rendszerének fejlesztése, amely hamarosan lezárul.

A hazai design és marketing szolgáltató szféra is örvendetesen nyitott a termelői agrártermékek támogatására, a kapcsolódó termelési kultúra és szociális felelősségvállalása értékeinek kommunikálásával is.

Az IT területén kiemelendő az internetes kereskedelem és a közösségi média használatának szükségessége.

Megkerülhetetlen továbbá a kisléptékű helyi feldolgozói kapacitások fejlesztése a turisztikai és gasztronómiai felhasználású, magas minőségű élelmiszerek előállítása céljából. Hasonlóan a delikát és funkcionálisélelmiszer piacra is jellemzőek a kisszériás termékek, ahol a termelői élelmiszer szintén hitelességi előnnyel bír.

Speciálisan a külterületi életkörülmények javítását az Agrárminisztérium Tanyafejlesztési Programja támogatja.

A jelenlegi kiskereskedelmi viszonyok között a mezőgazdasági kisvállalkozások potenciálja nem aknázható ki integráció és koordinált közös fellépés nélkül.  A történet végére Magyarországon itt szokás pontot tenni, ugyanakkor az elmúlt évek tapasztalatai alapján a szinergiák felismerése a legtöbb fontos szereplő részéről megtörtént. Remélhetően hamarosan megindulhat, és érdemi volumenre fejlődhet a koordinált hazai termelői értékesítés.

 

Lakó Sándor

kistérségek közösségeinek integrátora

 

FEL

Hozzászólások  

 
#4 Dr. Lakó Sándor 2019-02-06 14:10
A drasztikus visszaesés a beltartalmi értékekben természetesen nem a pl. a szénhidrátokra, hanem az egészségügyi szempontból kiemelt makro-, miro- és nyomelemekre értendő. A téma iránt érdeklődők számára ajánlott forrás a "Magyar föld sorsa" c. gyűjteményes kötet Márai Géza által jegyzett fejezete.
 
 
#3 Takács Dénes - Allegro Terv 2019-02-04 09:37
TÉRSÉGI AGRÁRTERMELÉS, ÉS TÉRSÉGFEJLESZTÉS

A cikk fontos agrártermelési és fejlesztési potenciál-kérdéseket taglal, és a problémafelvetéshez, az alábbiakat gondolom illeszteni:

A mezőgazdasági kisvállalkozások potenciálja, a biztos piacon alapszik.

A másik tényező:

A nagyon tudatos koordinált termesztési és termelési rendszer kialakítása és annak folyamatos és digitális kontrollig rendszerű felügyelete.

Erre meg is vannak hivatott szervek, pl. a szaktanácsadói és a NAK-os tanácsadói hálózatok, de
1. a termelés irányítása és
2. a piaci igénykövetés, valamint
3. a belső és külső hálózatok integrált rendszere nélkül,
a fenntarthatóság nem képzelhető el.

A bankfüggőség számos veszéllyel járhat, ami miatt a belső gazdasági függvény termelésirányítási kérdéseit alaposan egyeztetni kell. Ez önmagában nem ad megoldást.

A támogatások rendszerét fel kell, hogy váltsa, a piacbiztosítéki rendszer. Ha van megbízható és folyamatos reális áron felvevő piac, akkor megoldható a fenntartható gazdálkodás.

Lényeges:

1. a belső értékesítési hálózat jó kiépítése, és emellett
2. az externális hatások folyamatos követése és monitorozása melletti piacszabályozás is.

Emellett legfeljebb a vis-maior károk pénzbeli támogatása lehet előnyös, de amennyiben a piaci korrektség és a piaci igények egyeztetett termelésnek rendszerét nem tudjuk megoldani, addig nem lesz eredmény.

1. Amíg az inputanyag-gyártók jobban meghatározó tényezői a termesztésnek, mint a reális piac, és
2. amíg a piaci igényeket, és a talaj termőképességi mutatóit nem tudjuk szinkronizálni,
3. valamint amíg a valóban öko-termesztés (ökológiai gazdálkodás) minőségi értéknövekményét nem tudjuk értéknövelt mutatóként megfizetve, a minőségbiztosítással kompenzálni,
addig nem lesz rentábilis a termesztés.

A PREGA sem oldja meg a valós problémákat, Ehhez integrált IT hálózatot, és erre ráépített vállalatirányítási rendszert célszerű kiépíteni.

1. Úgy a beszállítói rendszer,
2. mint a termelő és feldolgozóipar,
3. a társgazdaságok,
4. a turizmus, és
5. az innovatív működtetési rendszer,
együtt képes megakadályozni, a vidéki hálózat szétbomlását.

Egyetértek avval a kijelentéssel, hogy a speciális jogállású szociális szövetkezések mintájára a hazai kezdeményezések célszerű állami szabályozása és fejlesztése szükséges. Erre pedig egy integratív működési modellt kell kidolgozni.

A hazai agrár-termelésben nem az a gond, hogy nincsenek növényvédelmi lehetőségek úgy a hatóanyagok, a gépek, a PREGA adottságok, mint a vállalkozások adta szakmai háttér, és hazánkban nagyon magas az agárképzés szintje és annak mértéke.

Itt a problémát szerintem az okozza, hogy alapvetően csak a piac diktál, a kapitalizmus csúcsán. Viszont a termelés ezt képtelen helyén kezelni.

Az öko-gazdálkodás köszönő viszonyban sincs a piaci érdekekkel.
A piac pedig a „szép, nagy termés” fogalmat ismeri, és sajnos a marketing is, ezt támasztja alá.

Ezért az általunk annyira hangsúlyozott minőségi mutatók:

1. elsődleges beltartalom,
2. ízvilág,
3. vitaminérték,
4. nyomelem-érték,
mind eltörpülnek.

Mindaddig, amíg a hazai piacon a „szép, nagy termés” — a nyerő, és a KAP is, ezt presszionálja, addig képtelenség gazdasági versenyt indítani, a termésminőséggel.

Amennyiben hajlandó bárki velünk közös munkaprogramban ezen dolgozni, akkor készséggel állunk Partnerként, a jó ügy megoldása irányába.

Tisztelettel:

Takács Dénes
fejlesztőmérnök
www.allegroterv.hu
 
 
#2 Dr. Ratkos József 2019-02-03 18:52
....tedd jobbá !
Földész Agrárértelmiségi ! Köszöntelek nemes területen felelős gazdász. A Kistérség problémája a nagy térség devalválódása miatt konstatálható !Mi Földész vénájú Családi Gazdálkodók , sok leírt velős gondolat mögött, mégis egy tündér mesét vélünk átélni. A dolgozat példa értékű. Retorikailag is megfelel az elvárásoknak. Nagyra értékelem Földim perspektíva biztonságát, de aggályait is osztom ! Rendszerben gondolkodik, s a vertikális gazdálkodási forma elvi támogatás aranyát kínálja ötletként az agrár kis és közép vállalkozónak. A konvencionális, az AKG. az organikus termék előállítás ( termesztés, tenyésztés, s hozzáadott értékei ) csak valóban egy integratív folyamat eredménye lesz. Itt szükségszerű a jó gazda gondossága, a fogyasztó mértéktartása, a táplálék értékének társadalmi rangja. A hedonizmus napi jelensége ijesztő a nemzedék váltás tetten érhető anomáliájaként. Megtermelt javainknak több mint hatvan százaléka más-más felhasználói körben, kitaszítottan élők hajlékában, vagy a szemét telepen adja át magát a rendeltetésének. Ez is része az anyag körforgalmának. Az élet bölcsője a talaj , az anyaföld kétségbe ejtően kiált a flóra és fauna szinergista elemeinek hiánya miatt. Ebből ered a dolgozat kesergése, amihez nem fér kétség, de az óvatos duhaj, vigyázva kezeli, mert felhajtó, hangulat teremtő ereje van a hétköznapokban. A toxinok, amelyek nyomon követői sorsunknak, eredményezik a sejtjeink proliferációját, számos civilizációs betegségünk forrását. Hívlak, légy vendégünk, társunk a" XV. Földész Fórum" Tudományos Tanácskozás következő munkanapján. Sajnos, az államigazgatás szak referensei nem gyakori társaink, a tudás megosztásban fórumainkon. Amit olvasatban kaptunk, rész igazságok, amelyek a valóság részei. De bizakodóak, út mutatóak, figyelemre méltóak. Jelenítsük meg együtt a verseny szféra közösség építő fontosságát a KKVHAZ Zrt. virtuális kávéházában, terített asztal mellett. A Teríték a Kárpát medence, határon innen és túl, kegyelettel az elbukottakért, lelkesedéssel a progresszív , tenni vágyó, akaró és tudó nemzedékünkért, kortársainkért.( aki tudja csinálja, aki szereti ,beszél róla, aki sejti, az tanítja )Tedd jobbá, felejtsd el, hogy bürokrata vagy, hagyd hátra író asztal méternyi jövő képedet, ne legyen a kimondott szó, életidegen . A cserebogárnak is pozíciót kell váltania, ha oldalra is tekinteni akar. Pedig neki összetett, pont, szeme van.... !Szemünk a pályán legyen, s önmagunkat, még pénzért se ámítsuk ! Sajnos nagyobb a gond az agráriumban, a táplálék forrásában, mint amennyire ez a köztudatban elfogadott. Óvjuk a beporzókat, mert nem lesz ki termékenyítsen s nem lesz kit. Akár antropocentrikusan is ! De jegyeztek már ötvenezer gyereket. Ez az elő takarékosság jegyében történt magyar virtus. Hajrá Magyarok ! Magyarország jobban teljesít ! Tedd Jobbá ! Már a kisiskolások is Boldogságra vágynak ! Segítsd Őket, add meg Nekik Te is ! Oszlasd el kételyeiket, szorongásaikat, mert anélkül teljes az Élet !Lapozz bele rovatunkba ! www. keletioktermesztok.hu ,pótolhatatlan egészség, biotermesztés SzSz.B.M.kkvhaz@kkvhaz.hu . Az egészség nem minden, de a" minden" semmi, egészség nélkül (Arthur Schopenhauer (1788-1860) danzingi, apai részről neurózissal, depresszióval és egyéb betegséggel „megáldott”, anyai részről pedig kicsapongó, szabados ..., Táplálékod legyen a gyógyszered .( Hippokratész,(Kosz, Kr. e. 460 – Larissza, Kr. e. 377 körül) ókori görög orvos, a kószi orvosi iskola vezetője, .) Nagyra becsüléssel Veisz János Keleti Kapu Egyesület,
 
 
#1 Ligeti Csák 2019-02-02 15:40
"Az alma, sárgarépa, burgonya esetében a bel tartalmi értékek, az iparszerű fejlődés előtti, azaz a hagyományos paraszti gazdálkodás által produkált értékek tizedére estek."
Aki ezt a mondatot képes volt leírni, avval nem érdemes vitatkozni
 

Szóljon hozzá!      (Jobbra tudnivalók!)