2019 május 14-én ismét KKVHÁZ a Pénzügyminisztériumban


Téma:
Téma: A kisvállalatok pénzügyi tudatossága 2019

2019 május 14 (kedden) 15:30 – 18:00

Pénzügyminisztérium (V.; Dorottya u. - Wekerle u. sarok)

 


KKVHÁZ
 

#

KKVHÁZ KKVHÁZ
 

KKVHÁZ

KKVHÁZ
 

Igazi csapatmunka Győr-Moson-Sopron megyei kamarától

Győr-Moson-Sopron megye csapatának tagjai: Horváth Szabolcs, Varga István, Müller Sándor, Tóth Gábor, Dén-Reinhardt Éva, Nagy Ildikó.

A csapat elnevezése: KKV összefogás - Győr-Moson-Sopron Megye csapata

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara KKV Vezetők klubjának elnökségi tagjai az alábbi versenyképességgel összefüggő gondolatokat fogalmazzák meg a KKV HÁZ által meghirdetett megyék versenyére.

Egy ország akkor tud versenyképes maradni, ha minden vállalat elsődleges célja függetlenül attól, hogy mekkora (KKV vagy Nagyvállalat) a versenyképesség megőrzése.

Jelenleg a vevő határozza meg a szállítási határidőt, a költségeket, a minőséget és a kapcsolt szolgáltatást. Ennek oka, hogy a jelenlegi gazdaságot árubőség jellemzi, mert az elmúlt évtizedekben megváltozott az árukhoz kapcsolódó értékrend.

A háborúk utáni időszakot is még a tartós, többször használható igazán jó minőségű áru jellemezte. Sokszor egy kabát vagy egy bőr aktatáska 3 generációt szolgált ki. Minden helységben megvolt a termékek egy bizonyos szakembere, aki megfelelő gondossággal és szakértelemmel állította a termékeket elő.

Jelenleg az emberek, az áruk, a tőke és az információ soha nem látott szabadsággal mozoghat át az egész világon. A világ egyetlen hatalmas piaccá vált.

Bármerre járunk, boltok tömkelege kínálja szinte ugyanazt a terméket, esetlegesen más színben más logóval. A szolgáltatások esetében sincs ez másképpen, elég rákeresni a google.hu-n egy vágyott termékre és perceken belül akár több száz lehetőségből is választhatunk.

Mit kell tenni, hogy az említett piaci adottságok mellett egy vállalat a jövőben is életképes maradjon?

Az ágazaton belüli versenyképesség megőrzése érdekében a vevő számára megfelelő terméket kell előállítani megfelelő minőségben, megfelelő időben, megfelelő áron.

Az irány pedig nem az olcsó alapanyagokban rejlik, hanem a felesleges munkafolyamatok megszüntetésében, amiért a vevő nem fizet. A cél az, hogy a folyamatok kizárólag értékteremtőek legyenek, és csak azok a nem értékteremtő lépések maradjanak meg, amik mindenképpen szükségesek.

Ehhez nincs szükség másra, csak a vállalaton belüli folyamatok, illetve rendszerek átalakítására/optimalizálására, azaz folyamatfejlesztésre. Az új gépek, emberek és rendszerek megvétele helyett úgy kell kialakítani minden folyamatot, hogy a vállalat az átbocsátóképességét maximálisan ki tudja használni. Ehhez a folyamatokat fel kell mérni, majd a felesleges lépéseket (információra / termékre várakozás, duplikációk, túltermelés stb.) kiiktatni, illetve értékteremtő lépésekké átalakítani.

A folyamat minden területen lépések összessége (lépéssorozat), melyben anyag, vagy információ kerül továbbításra (vagy azonos formában vagy átalakítva), és egy meghatározott végeredmény kerül általuk "leszállításra" a vevőnek.  

A folyamatfejlesztés célja a folyamatok minőségi, mennyiségi, időbeli teljesítőképességének, és ezáltal költségszintjének fokozatos javítása.

Ehhez azonban nem elegendő a lépéssorozat változtatása. A folyamatban feldolgozandó anyag, információ, a személyi, tárgyi feltételek, munkamódszerek, körülmények, felelősségi viszonyok, a folyamatok kapcsolatrendszere mind hatással vannak a folyamatok végeredményének minőségére és átfutási idejére.

A folyamatfejlesztés módszere nem termelő területeken, illetve direkt és indirekt (adminisztratív) területeken is alkalmazható. Az egyetlen különbség az, hogy az adminisztráción nem dolgoznak fel konkrétan kézzel fogható alkatrészeket. Egyetlen vállalat számára sem mindegy, hogy a számla elkészítése mennyi időt és mennyi emberi erőforrást igényel. Ha ez több, mint ami szükséges, az a termék előállítási költségét is növeli.

További versenyképességet fokozó lépések és lehetőségek:

-          Mivel egy ország versenyképességének fokozása komplex és átfogó feladat, elengedhetetlen a piaci szereplők összefogása és a közös fellépés

-          Gyakorlatcentrikus oktatási rendszer összehangolása a hazai KKV szektor igényeivel, hiszen a megfelelően képzett szakemberkibocsátással fokozható a vállalatok versenyképessége

-          Hozzáadott érték növelése (magas jövedelem) a kutatás-fejlesztési tevékenység fejlesztése és a magasan kvalifikált munkaerő foglalkoztatása által

-          Kapcsolatfelvétel kutatóközpontokkal, fejlesztő laboratóriumokkal, egyetemekkel

-          Termelékenység és hatékonyságnövelés fokozása a termékek és szolgáltatások külpiaci értékesítésével, ezáltal a vállalatok exportképességének növelése, hiszen a vállalatok akkor lehetnek versenyképesek, ha termékeik, szolgáltatásaik értékesíthetők a nemzetközi piacokon

-          A jelenleg még alacsony technológiai felkészültség fejlesztése

-          A tudásalapú gazdaság erősítéséhez fontos az innovációs képességek és a menedzsmentképességek fejlesztése

-          Elengedhetetlen a folyamatok automatizálása és az elaprózott vállalati szerkezet újragondolása

-          Az ösztönösség árnyékából kilépve kulcsfontosságú szerepet kap a tudatosság növelése

-          Hálózatosodás, klaszteresedés, nemzetközi hálózatok, stratégiai együttműködések létrehozása. Az egyedi kis szervezetek képtelenek a verseny felvételére, de a hálózati együttműködés jelentős költségmegtakarítást tesz lehetővé számukra. A hálózatok létrehozásához szükséges az együttműködési készség fejlesztése.

-          Hatékony controlling bevezetése a menedzsment pontos, megbízható és időbeni tájékoztatása érdekében. 

Összefoglaló gondolatok:

A kis- és középvállalkozások meghatározóak a magyar gazdaságban, de pozíciójuk további javítása érdekében fontos az összefogás, a humán erőforrás felértékelése, a tudás- és innováció alapú működés biztosítása.

Győr-Moson-Sopron Megye csapatának tagjai: Horváth Szabolcs, Varga István, Müller Sándor, Tóth Gábor, Dén-Reinhardt Éva, Nagy Ildikó

 

FEL

Szóljon hozzá!      (Jobbra tudnivalók!)