#

 
 

„Nőnek lenni jó!”

 • vissza a szakértő profiljához
A KKVHÁZ Budapest a nők szerepéről tartott kávéházi hangulatú vitát.

A BKIK-val együttműködésben a KKVHÁZ immár második alkalommal rendezte meg közösségépítő klubeseményét, a KKVHÁZ Budapestet. Szakértő zsűri [1] jelenlétében a kis- és középvállalati szektor jeles képviselői ezúttal a nők gazdaságban betöltött szerepét vitatták meg. A csapatmunkát követően a négy asztal szóvivői három-három perces időkeretben, játékos formában mérték össze érvelési és előadói képességüket. A verseny szorosságát és a csapatok felkészültségét jól jelzi, hogy a zsűri megosztott első helyezéssel díjazta az első és a negyedik asztal munkáját. A csapatok több olyan részterületet is megjelöltek, ahol az állami szabályozás tovább javíthatná a nők képességeinek kiteljesedését a nemzetgazdaságban.
Az esemény elején a zsűri tagjai és a BKIK szóvivője, Holub Katalin is megosztották saját gondolataikat a hölgyek gazdaságban betöltött szerepeiről. Egyik legfontosabb kihívásnak a munka, a karrier és a család összeegyeztetését, és az ehhez kapcsolódó időbeosztási, logisztikai feladatok megoldását tartották. Hangsúlyozták a harmónia és az egyensúly megteremtésének fontosságát a munkában, tanulásban, párkapcsolatban, családban és a gyermeknevelésben egyaránt. Mind a nők, mind pedig a férfiak számára lényeges, hogy kiteljesíthessék tudásukat, képességeiket, illetve a tehetségüknek és rátermettségüknek megfelelően megtalálják azokat a területeket, tevékenységeket, amiben sikereket tudnak elérni.
Több előadó személyes tapasztalta alapján a nők és férfiak csapatban eredményesebben tudnak együttműködni, mivel felerősítik egymás erősségeit és kompenzálják egymás gyengeségeit. Az azonos nemű csoportokban jellemzően élesebbek a viták, intenzívebb a versengés, széthúzás és az áskálódás. A vegyes csapatokban végzett közös munka során általában nagyobb hangsúlyt kap a figyelmesség, az empátia és a segítőkészség. Kevésbé élesek a felek közötti viták és erősebb a kompromisszumokra és az együttműködésre való törekvés is, miáltal átgondoltabb, felelősségteljesebb javaslatokat, kollektív döntéseket tudnak kidolgozni. A hölgyek kitartásban, szorgalomban, a kapcsolatok ápolásában, hálózatépítésben és érdekérvényesítésben sokszor eredményesebbek a férfiaknál. Általában nagyobb affinitásuk van a problémák sokrétű, alapos feltárására, a párhuzamos munkavégzésre és több figyelmet fordítanak részletekre is.
A hölgyek szerepét illetően a csapatok kiemelték azt a kohéziós erőt, amellyel a nők a közösség és a család összetartását biztosítják. Emellett fontos szerepet tulajdonítottak a nőknek az egyéniségek kiteljesítésében és a tehetséggondozásban is, amely nemcsak a munka világában, hanem a párkapcsolatban és a gyermeknevelés során is megmutatkozik.

[1] A zsűri tagjai:
Faragó Ilona, a BKIK Gazdasági Szolgáltatások Tagozat (GSZT) elnöke
Jancsa - Pék Judit, a Leitner Leitner adótanácsadó partnere
Landwehr Klára, BKIK Kereskedelmi Tagozatának Magyar Gazdasági Kapcsolatok Fejlesztése Német Nyelvterületen Szakmai Osztály elnök
Marjay Gyula, a VOSZ Közép-Magyarországi Regionális Szervezetének (KMRSZ) elnöke
Németi Lajos, az Ipartestületek Budapesti Szövetség (IBSZ) elnöke, fogtechnikus mester

A résztvevők az állami szabályozás és szerepvállalás kapcsán a munkafeltételek javításában, az egzisztenciális biztonság (fair bérezés) és a kiszámíthatóság erősítésében látták az előrelépés lehetőségét. A kkv-k ezen a téren főleg a távmunkában és a részmunka időben történő foglalkoztatás ösztönzését, a kismamák helyettesítésének és a kisgyermekes édesanyák munka világába való visszatérésének támogatását szorgalmazták. Hasznosnak tartanák a vállalati bölcsődék, óvodák visszaállítását. A bérezés kapcsán rámutattak arra, hogy nemtől és kortól függetlenül az azonos képességű, teljesítményű munkavállalóknak kell egyenlő bérezést biztosítani.
A csapatok szerint maguknak a döntéshozóknak is példát kellene mutatniuk a társadalom számára abban, hogy elismerik a nők teljesítményét (pl. több hölgy vegyen részt a döntéshozásban, előkészítésében). Ezen túlmenően egyéni szinten mindenkinek magának is hozzá kellene járulnia a mélyen gyökerező társadalmi sztereotípiák meghaladásához, leküzdéséhez (pl. tipikus női/férfi munkák). Ennek érdekében lehetőséget és teret kell biztosítani a tehetségek kibontakozásának. Előtérbe kell helyezni az együttműködést, a nyitottságot és az előrevivő, távlatokban való gondolkodást (példakép: Széchenyi István), ezáltal fokozatosan pozitív irányú, össztársadalmi változásokat is el lehet érni.
A KKVHÁZ Budapest klubjain a szakmai témák és a játékos vetélkedés mellett kiemelt szerepet kap a kultúra és a művészet is. A szervezők ezúttal bemutatkozási lehetőséget biztosítottak Spanenberger Mónika fiatal divattervezőnek, aki saját tervezésű kollekciójával vett részt egy neves milánói kiállításon. A kávéházi hangulatról ezúttal is Fritz József kiváló jazz triója gondoskodott.
A szervezők ezúton is köszönik a résztvevők aktív közreműködését és várják vissza Önöket a KKVHÁZ további rendezvényein is.

 

 • MSE_1
 • MSE_8856
 • MSE_8865
 • MSE_8871
 • MSE_8895
 • MSE_8896
 • MSE_8908
 • MSE_8912
 • MSE_8917
 • MSE_8925
 • MSE_8932
 • MSE_8954
 • MSE_8975
 • MSE_8977
 • MSE_8979
 • MSE_8988
 • MSE_8993
 • MSE_9002
 • MSE_9003
 • MSE_9007
 • MSE_9028
 • MSE_9059
 • MSE_9074
 • MSE_9077
 • MSE_9084
 • MSE_9093
 • MSE_9095
 • MSE_9100
 • MSE_9101
 • MSE_9103
 • MSE_9106
 • MSE_9117
 • MSE_9120
 • MSE_9127
 • MSE_9128
 • MSE_9144
 • MSE_9145
 • MSE_9157
 • MSE_9161
 • MSE_9164
 • MSE_9170
 • MSE_9173
 • MSE_9174
 • MSE_9181
 • MSE_9191
 • MSE_9193
 • MSE_9196
 • MSE_9198
 • MSE_9203
 • MSE_9210
 • MSE_9212
 • MSE_9217
 • MSE_9219

Simple Image Gallery Extended

 

 

FEL

Szóljon hozzá!      (Jobbra tudnivalók!)