Turizmus Évindító Csúcstalálkozó 2019
2019 február 22 13:00 – 15:00

Hungexpo Utazás Kiállítás, Kerámia terem
 


 

#

 
 

Fekete - Lipcsei

Az interim menedzsment két erős emberének a vitája

Valóságos interim menedzsment csúcsforgalom van Budapesten. Konferenciák, workshopok követik egymást. Mi ez a rendkívüli aktivitás?

A két legerősebb cég vezetőjét kérdeztem.
Fekete István, a Henkel Magyarország egykori igazgatója, a Joint Venture Szövetséget két cikluson át vezető elnök, ma az interim menedzsment szakma egyik erős embere, és Lipcsei András, a remek szervező, a Dr. Pendl & Dr. Piswanger International Hungary fejvadász világcég hazai tulajdonos ügyvezetője, aki szintén nehézsúlyban versenyez az interim pályán is.
Érdemes tudni róluk, hogy tisztelik egymást, sok kérdésben – az interim kultúra hazai terjesztésében és ápolásában - harcostársak is. Persze egy-egy elejtett mondatból lehet tudni, hogy versenyeznek egymással. Azt, hogy milyen elegánsan teszik ezt, és hogy nyilatkoznak egymásról, tanítani kellene.
Abban maradtam velük, hogy egyszerre kapnak kérdéseket, egymástól függetlenül válaszolnak, és majd a végén eldöntjük, kívánják-e egymáshoz csiszolni a válaszaikat.

 

Uraim! Az interim menedzser olyan speciális szakember, aki néhány hónapra átveszi a megrendelő cégének egy bizonyos feladatkörét, (leggyakrabban a csúcsvezetőjét), beindítja vagy rendbe teszi a folyamatokat, kineveli az utódját, majd távozik. Anyacége, az interim menedzsment cég meg már ajánlja is egy újabb feladatra, kapja az új kihívást. Kívülállóként azt gondolnánk, ez a multik terepe. Mit keresnek Önök a KKV szektorban?

Valóban, idehaza ez a szolgáltatás a kezdetekkor a nemzetközi vállalatok világában volt csak ismert, nyilván itt indultunk el. De teltek-múltak az évek (13 éve nyitottuk meg első vállalkozásunkat), és egyre több cég jött rá arra az igazságra, hogy a professzionális megoldás mindig kedvezőbb, mint az amatőr. Megbízásaink között volt már új cég indítása, cégvásárlás, cégek összevonása, beolvasztása, kitörés a konszolidált növekedési pályáról, cég felkészítése eladásra, generációváltás, folyamatok racionalizálása, radikális átalakítás, kultúraváltás, átmeneti vezetői erőforráshiány pótlása, beleértve azt is, hogy segítjük a cég vezetését, a tulajdonost a végleges vezető kiválasztásában , stb.

Az utóbbi években valóban divatossá vált ez a szakma. Egyre több cég – a költségekkel való ésszerű takarékoskodás jegyében - csökkenti az állományban lévő felsővezetők létszámát és szervezi ki a nem rendszeres vezetői feladatokat interim menedzsment szolgáltatóknak, akik az adott pillanatban rendelkezésre álló legjobb vezető szakembereket vonják be a megvalósításba.
No és a KKV szektor? Évek óta célcsoportunk ez a vállalati kör, miután meggyőződésünk, hogy a piac koncentrálódásával a KKV-kat is törvényszerűen eléri a növekedési (pozitív) válság. Ezen átjutni belső erőforrással igen költséges és buktatókkal teli út. Nem egy KKV bennünket választott partnerének, mert ezen a téren nagy tapasztalattal rendelkező munkatársainkkal mi nemcsak jó tanáccsal láttuk el őket, hanem átvezettük a cégüket a nehéz folyamaton. Értjük a megbízókat (mi valamennyien gyakorlott felsővezetők vagyunk), átéltük már a helyzetüket.

Számos cég közép-európai régióért felelős vezetője keresett meg minket olyan megbízással, amely Magyarországon kívüli szolgáltatást jelentett. Ezek az igények vezettek oda, hogy ma már a régió több országában is dolgozunk; partnerünk van például Bécsben, ahonnan a német ajkú területet fedjük le.

Fontos piaci szegmenst képeznek a családi vállalkozások, közöttük némelyik éppen dinasztiaváltás előtt áll. Ennek és az úgynevezett exit menedzsmentnek (amikor eladásra kell felkészíteni egy céget) nem volt hagyománya hazánkban, az alkalmazandó eszköztár viszont nagyban hasonlít az interim menedzsment rokon területeihez.

Igen, pezseg az élet az interim fronton, az új gazdasági év kezdetén gyakoriak az évindító aktivitások, összejövetelek, konferenciák, de az igazi fűtőanyag az üzleti élet és tevékenység megélénkülése. Az elmúlt nehéz évek sok folyamatot lelassítottak, a valós HR igények kielégítését pedig későbbre tolták. Most, mintha ez az elhalasztott kereslet törne fel a mélyből, megszaporodtak az ajánlatkérések Interim Management Resourcing Kft. postafiókjaiban. De a demográfiai viszonyok tolják az interim menedzsment szekerét. Az 1945-1955 között született népes generáció amelynek számos tagja a rendszerváltás után sikeres vállalkozásokat alapított lassan kivonul a munkaerő piacról és helyüket fiatal vezetők kell, hogy átvegyék.

Ami pedig a piaci szereplők együttgondolkodását jelenti, mi a versenytársunkkal mindketten egy szakma fejlődéséért, megismeréséért és elismeréséért küzdünk, így sok közös területet találunk az egymással való együttműködésre. Emellett versenytársai is vagyunk egymásnak, ami a megbízóinknak, az interim menedzsereinknek és végső soron a szakmának is jót tesz, hiszen erősen ösztönöz a folyamatos fejlesztésre és innovációra. A continuous improvement a folyamatos fejlesztés egyébként is szlogenné vált, mi ezt ennél komolyabban vesszük.

A meghatározott feladatra történő pótlólagos tapasztalat és tudásbevonás az interim szakma sajátja. A KKV-k vagy a viszonylag frissen alapított vállalkozások gyakran kerülnek olyan helyzetbe, hogy egy bizonyos szakterületen olyan szakértő kapacitásra van szükségük, amellyel nem rendelkeznek. Például egy egyébként jól kitalált terméket kéne bevezetni egy adott piacra. Vagy a céget kellene újra strukturálni, mert kinőtte már az alapításkori kisvállalati kereteket. Esetleg szakértő módon kéne tárgyalni pénzintézetekkel a legújabb fejlesztésekhez szükséges hitelekről. Ezek a példák interim menedzsment megoldást is feltételeznek. De multinál vagy kisvállalatnál egyaránt előfordulhat egy kulcsszereplő váratlan kiesése, így az interim műfaj a legtöbb vállalattípusnál hatékonyan alkalmazható. A KKV-k esetében ki kell emelnem a családi vállalatokat, amelyek nagy részénél egy generációváltás megy végbe. Nem mindenütt olyan szerencsés a helyzet, hogy a családon belül az utódok, a gyerekek folytassák a baby boomer alapítók munkáját. Egy személyiségében is odaillő interim menedzser sokat tehet azért, hogy a cég belenőjön egy családi irányításhoz szokott kultúrából a profi irányítású kultúrába, miközben van idő bőven a végleges vezetés kiválasztására.

 

Beszéljünk egy kicsit az államigazgatásról! A választási ciklusok miatt a kormányzati vezetők már-már interim menedzsereknek is tekinthetőek. Elképzelhető, hogy ez a szektor is a megrendelőik közé lép? Vagy már át is estek a tűzkeresztségen?

Az interim menedzsment gyakorlatában sehol nem szerepel kormányzati feladat. Ám ha a helyi közigazgatást, a tágabban értelmezett közszférát akarta volna kérdezni, arra már igen a válaszom. Bár az igazsághoz hozzá tartozik, hogy hazai példát keveset tudnék mondani, nemzetközi példát annál inkább: Angliában az interim megbízások mintegy 30%-a érkezik a közszférából. Igaz, ott jóval nagyobb az átjárhatóság a közszféra és az üzleti szféra között.

Meg lehet azonban különböztetni az egyéni interim menedzsereket a profi szolgáltatóktól. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy ne lennének olyan helyzetek, amikor egy egyéni interim menedzser ne lenne elegendő. A megbízó azonban magára veszi annak kockázatát, hogy ha az illető megbetegszik, netán hosszú időre elutazik, nincs, aki folytassa a megkezdett munkát.
Az államigazgatás és az állami tulajdonú vállalatok között javaslok egy megkülönböztetést. Az utóbbiak többnyire versenypiacon dolgoznak és érdekük, hogy ugyanolyan hatékonysággal működjenek, mint a többi magáncég, vagy multi. Sőt, ha Magyarország jobban akar teljesíteni, még azoknál is hatékonyabbnak kell lenniük! Ezért érdekük, hogy az összes korszerű piaci módszert ismerjék és használják. Cégem, az Interim Management Resourcing Kft. nem tesz tulajdonos szerinti különbséget, a hozzánk forduló szervezeteket legyenek azok akármilyen tulajdonban a lehető legmagasabb színvonalon szolgáljuk ki. Angol partnercégünk tapasztalataiból azt látjuk, hogy Nagy Britanniában még ennél is tovább mennek, az ún. „public sector” kiváló felvevőpiaca az interim menedzsereknek. Kórházigazgatói, egyetemi vezetési, vagy akár önkormányzati tisztségviselői feladatokat is ellátó interim menedzsereket természetesnek fogad el a társadalom. Benne van az üzleti kultúrában.

 

Sokan kísérleteznek azzal, hogy kitalálják a jövőt. A próbálkozók közül most foglalkozzunk csak a közgazdászokkal. Kollégáink gyakran elkövetik azt a hibát, hogy nem elemzik a fejlettebb országokat, pedig azok jelene lesz a mi jövőnk. Mondják, például Németországban milyen tradíciói vannak a cégvezetői „sofőrszolgálatnak”?

Azért az interim menedzsment alapvetően más, mint a sofőrszolgálat. A sofőrszolgálatnál az utas megmondja, hová szeretne menni, a sofőrnek pedig annyi dolga van, hogy elszállítsa oda. Mi mint szolgáltatók meghallgatjuk a hozzánk forduló cég vezetésének „panaszát”, felmérjük a cég valós helyzetét, javaslatot teszünk a szükséges lépésekre, és amennyiben egyetértésre jutunk a megbízóval, egy vagy több kollégánk megkezdi a projekt végrehajtását. Ha úgy tetszik, ez is egyfajta jövőbelátást kíván meg, mert fel kell mérjük, hogy egyáltalán érdemes-e invesztálni a szóban forgó cégbe, lesz-e piaca, milyen a versenytűrő képessége, át kell-e alakítani a termelési-, szolgáltatási portfólióját. De a Nyugat – európai országok, Németország, Franciaország, Olaszország, Hollandia mind-mind erős interim piacoknak számítanak. A Senior Management Worldwide tagjaként

országokon átívelő projektekben együttműködünk partnereinkkel, bár a tapasztalatok szerint leginkább a régiós megbízásokba tudunk belekapcsolódni. Ma még nem gyakori, hogy magyar interim menedzsereket tőlünk nyugatra fekvő országokba tudunk eljuttatni, viszont Kelet Európán belül többször fordul elő menedzserek delegálása. De jó például szolgál, hogy az Interim Management Resourcing Kft. által néhány éve beindított lengyelországi partnercégünk mára sikeressé vált a helyi piacon is.

 

Egy ilyen emelkedett vita hevében ünneprontónak hathat a felvetésem – talán tőlem megszokhatták -, mondják el őszintén, milyen kockázatokkal kell számolnom, ha a projektem élére Önöket bízom meg, Önök pedig a legjobb tudásuk szerint speciális szakembernek delegálják a feladatot?

Nem delegálunk, mert mi nem egy menedzsert közvetítünk, hanem magunk vállaljuk fel a feladatot és szállítjuk a cégre szabott megoldást. Nyilván kollégáimmal nem győznénk személyesen végrehajtani a megkereséseket, belső csapatunk, bár a legkülönbözőbb terület specialistáiból áll, nem érthet minden szakmához. Ezért egy nagy létszámú külsős csapatot gyűjtöttünk magunk köré, és bátran állítom, hogy alig van olyan feladat, amelyre ne lenne az adott szakmában gyakorlott, független vezető szakemberünk. Ilyen esetekben a mi feladatunk a projekt figyelemmel kísérése, zavar esetén a beavatkozás, ami jelentheti az interim menedzser cseréjét is, ha nem alakul ki a megbízó és az interim menedzser közötti harmonikus együttműködés, vagy a projekt menete azt megkívánja. A megbízónk többletszolgáltatásként projektmenedzsert is kap.

De a kockázatot kérdezte. Bocsássuk előre, hogy minden üzleti lépés kockázatos. A jó vezető azonban ért a kockázatkezeléshez, a kockázat-minimalizáláshoz is. Tapasztalt interim menedzserek alkalmazásával csökkenthető a kockázat. Minőségbiztosítási rendszerünk célja a kockázatok minimalizálása is. Arra az esetre, ha mégis vétlen hibát követnénk el és ezzel kárt okoznánk a megbízónknak, első osztályú biztosítóval kötött felelősségbiztosításunk áll helyt.

 

Ha az Ön cégének problémájára nem az interim megoldás a legmegfelelőbb, azt rögtön az első beszélgetésen feltárjuk, így egy fontos alapkockázatot már ki is zártunk. További kockázatot jelenthet, hogy ügyfelünk úgy megkedveli ezt az üzleti megoldást, hogy olyankor is ezt választaná, amikor más üzleti modell felé kellene elindulnia. A mi kockázatunk pedig, hogy ha nagyon megszeretik az interim menedzserünket és véglegesen a cégnél marasztalják, akkor sajnos őt elveszítettük, mint további interim forrást. Az interim menedzser alkatilag rugalmas és alkalmazkodó. Számtalan változó környezetben kell nap mint nap bizonyítania és ugyanúgy képesnek kell lennie eredményesen dolgozni egy multinacionális vállalatnál, mint ahogy egy KKV-nál vagy egy családi vállalkozásnál, ahol az alapító tulajdonos és a hozzá nem csak a munka frontján kapcsolódó családtagjai a meghatározók. Az interim szerződés meghatározott időszakra szól, de a hossza a felek igényeinek megfelelően rugalmasan változtatható, a tervezettnél rövidebb, vagy hosszabb is lehet. Ezzel is csökkenteni tudjuk az esetleges személyi kockázatokat. A XXI. század elején azt tapasztaljuk, hogy minden piaci szereplő rövidebb időszakokban gondolkodik, mint húsz évvel ezelőtt. Egy munkavállaló sem tervezi, hogy az első munkahelyéről megy nyugdíjba és egy munkaadó sem törekszik az élethosszig tartó foglalkoztatásra. Mindenki a rugalmasabb rövidebb, belátható időtávra való tervezést részesíti előnyben. Korábban a sok munkahelyváltásnak csak a hátrányaira koncentráltunk. A mai környezetben növekedett a tapasztalatok gazdagságának a változó környezetben való teljesítésnek a jelentősége. Ezért mi, az Interim Management Resourcing Kft.-n belül munkatársaimmal biztosak vagyunk abban, hogy ez az üzleti forma nagy jövő előtt áll.

 

FEL

Szóljon hozzá!      (Jobbra tudnivalók!)