KKVHÁZ
 

#

KKVHÁZ KKVHÁZ
 

KKVHÁZ

KKVHÁZ
 

Szabolcs-Szatmár-Bereg-Pótolhatatlan egészség-Biogazdaság

Keleti Kapu Ökotermesztők Egyesülete

A szervezet bemutatása.

A szervezet tevékenysége, eddigi eredményeinek bemutatása

A Keleti Kapu Ökotermesztők és Forgalmazók Egyesülete a Biokultúra Szövetség független, autonóm, 2014. április 08-án, az eljárás jog, törvényesen bejegyzett szervezete. Működési területe a határokon belül és a határokon túl is biztosított a törvény által. Tagjai önkéntes elhatározásuk alapján szerveződtek partneri érdek-közösséggé az ökológiai termékek előállítása érdekében.
Ez elsősorban a régiónk sajátos gondjait hivatott megoldani. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye klimatikus és edafikus /talajtani/ tényezői adottak a családi kis és közép gazdaságok térnyerésére, a tradíciók folytatására. Ez munkahelyeket és biztos megélhetést kínál a több generációs együtt dolgozó családok számára is.
Kormányhatározat segíti a kezdő, fiatal gazdálkodókat révbe jutni, biztos egzisztenciát teremteni a fiatal családok, gazdálkodók számára az agráriumban.
Egyesületünk eddig a termék előállításban koordinatív szerepet töltött be azzal, hogy megtalálta a kapcsolatot a termék előállítók és a piacra juttatás érdekeltjeivel. Nemzetközi kitekintésben az elmúlt évben Lodz-ban /Lengyelország/ a Natur Food Biotermékek Kiállításán és Vásárán jelent meg 16 családi vállalkozás termékeinek bemutatásával egy héten keresztül. A standot a VM biztosította.
Ebben mangalica termékek, füstölt hús készítmények, hidegen sajtolt olajok, különböző kultúrákból /tök, szezám, len, dió, kender, kukorica/, különböző virág mézek /akác, hárs, mézontó fű, napraforgó stb./ aszalványok különböző gyümölcsökből /alma, szilva, körte, meggy, stb./ gyümölcslevek, kalászos növények magvai, mint vetőmagvak és mint élelmiszer alapanyagok /lisztek, kenyérgabona őrlemények, pékáruk, stb./ kecske, bárány, tehén tejtermékek, sajtok, a Beregből, határon túlról Torockóról, Korondról egyaránt.
Pálinkák, párlatok gyümölcsönkénti forrásokból, borok a Felvidékről, fűszernövények a Délvidékről, gyógynövények térségünkből jelentették a bemutatott, kóstolással is egybekötött értékesítéseket.

Térségünkben két mangalica törzs tenyészet bio minősített, melynek további gondozása, felszaporítása szükségszerű, a piaci igények alapján. 2015. február 11-14. között részt vettünk a BioFach& Vivaness Nemzetközi Termék Bemutatón. A Nürnbergben XXI. alkalommal megrendezett kiállítás 40 ország részvételével, több mint ötvenezer látogatóval a világ rangos eseményeihez tartozik a Biobirodalomban. Megjelenítésünk az Agrár Marketing Centrum segítségével vált lehetővé. Hasonló karakterű termékbemutató volt, mint a lengyel, csak dimenzióját tekintve teltebb. A HUNGARY jelzésű standunk, a termékeken túl, kiegészítette munka kultúránk örökségeinek, hagyományainak bemutatásával, a magyar nemzet, a Kármát medence agroturizmusának igényét szolgálva.
Nagy súlyt fektetünk a termék elő állítás fázisában a szemlélet formálásában. Gazdálkodóink, fogyasztóink legyenek az egészséges táplálkozás hív
Ezt szolgálták a rendezvényeink az elmúlt két évben. A Vállalkozók Inkubátor Háza, a Megyei Közgyűlés elnöke, a KKVHAZ Zrt.,a Nemzet Stratégiai Kutató Intézet, a Bio Gold Transzylvánia Egyesület-Torockó, a Bioterra Egyesület Nagyvárad, az Öko Centrum –Zseliz, az Agro Centrum- Magyarkanizsa, a Kárpát Régió Üzlet Hálózat , Ungvár, a Kálmánházi Önkormányzat-Kálmánháza polgármesteri Hivatala ,a Nemzeti Vidék Hálózat, a Nemzeti Agrár Kamara, a NAKVI., az Északi Egyházkerület Evangélikus Gyülekezetei, a MAGOSZ., a Biokontroll Nonprofit Kft, a Magyar Biokultúra Szövetség, a Kárpát-medencei Ökotermesztők Szövetsége testületei képviseletében megjelent előadók, korreferátorok az érdeklődés homlokterébe segítették rendezvényeinket.
A NAKVI. által akkreditált fórumok közel 1500 személyt fogadtak, több mint 100 előadóval. Tetszési index értékük az elérhető 5. kategóriában 4.7-4.8 átlagot mutattak hat rendezvény átlagában.
Ezek a következők voltak: I.-II.-III. Földész Fórum-ok / 2013 november, 2014 március, november /
Most következik a IV. Földész Fórum 2015. március 21. Alakuló Gazda Fórum 2013 július, Kis és Közép vállalkozások Megyék Közötti Versenye a családi vállalkozások részvételével, Budapest, NAV. Dob utcai Nagy Adófizetők Székháza, 2014 szeptember, Ökológiai Nap Kálmánházán 2014 október 04.
A rendezvények az elmélet gyakorlat egységét szolgálták a hivatásukat gyakorló szakembereknek, kitűnő felkészültségű előadókkal.

Kérjük, mutassa be, szervezete milyen társadalmi szükségletet kíván kielégíteni, valamint annak a társadalmi hatását.

Alapszabályzatunk deklarálja, hogy fő hivatásunk, a kapcsolati tőke konvertálása. A katalizátor szerepét kívánjuk betölteni a termék elő állítók és a piaci érdekeltség, a rövid és hosszú élelmiszer lánc, ellátás egyes komponensei, résztvevői között, Határon belül és a határon túli magyar lakta területek gazdálkodói, termék elő állítói termelés biztonságát fokozva, a késztermék előállítás hatékonyságát növelni.

Jelen helyzetben az egészség megőrzésének legolcsóbb módja prevenció, a megelőzés. Ennek tudatában kell kemikáliák nélkül élelmiszert elő állítani vissza kell hozni a vertikális szervezettségű agrár vállalkozásokat, melyek az állattenyésztést magukban foglalva, a teljes anyag körforgalmának biztosításával, a szerves anyag elő állításának egyik megbízható forrása.
Növelni kell a területek méret arányát a bio kultúrákban, s azokat helyben fogyasztani, feldolgozni, értékesíteni
Jelenleg a feldolgozatlan nyers áru több mint 80 %-os piaci terheltséget jelent, mások jövedelmét fokozva, s a mi szegénységünket fokozva. Az Agrárium kiszolgáltatottsága okozza a vidék elnéptelenedését, a fiatalok tulajdonosi akaratának korlátozását. Az ingergazdag környezet, állatok, termelvények, családi harmónia eredményezheti a demográfiai hullám jövendölt emelkedését a kiegyensúlyozott érzelmi élet térnyerését. Olyan kultúrákat kell tenyészteni, termelni, amelyek az adott tájnak megfelelő igényeket támaszt és profitábilis.
A Nyírség homok talaja örökségünk az alma, napraforgó, dohány, krumpli, a beregi táj a szilva, dió, tengeri, pohánka, a szatmári-rétközi táj a zöldség növények termékeinek elő állítására ad lehetőséget. A megye agráriumának nagy munkaerő felvételi igénye sokszorosára emeli a gondjaink megoldásának kínálatát. Ebben kell a szemléletet formálni a települések önkormányzati döntéshozóinak körében is.
A családi gazdálkodásé a jövő. Itt lehet a jó gazda gondosságával minőségi termékeket elő állítani a közellátás számára is. Az iparszerű mezőgazdálkodás jelene, jövője korlátozott, a tömegáru silány minősége miatt, a monokultúrák természetet devalváló, erőszakos tolakodása miatt.
Az élő munkaerőt nem kímélni kell a túlzott gépesítéssel, értelmetlenül szennyezve a környezetet, hanem az ügyes kezek kertészeti területeken történő foglalkozatását kell szorgalmazni a kertekben, feldolgozó iparban karöltve a piaci szükségszerűségekkel.
Segíteni kell a generáció váltás érzelmi attitűdjének sebzés nélküli átállását. Fontossá kell tenni az agráriumban dolgozók társadalmi rangját, megbecsülését, Tudni kell a köznevelésben elérni az agrárium felé terelését az ifjúságnak és gyakorlati készségét fejleszteni a gyakorló gazdaságokban.
Terveink szolgálják Régiónk biokultúra inkubációját, egy Öko Centrum létesítésével. Kedvező helyen / a Nyugati elkerülő út mentén / kívánunk helyt adni a tanításnak, feldolgozásnak, termelésszervezésnek, bio termék árusításnak és szolgáltatásnak.
Ennek szellemében vállaljuk fel társadalmi, szociológiai, tudat és készség formáló szerepünket a roma családok felzárkóztatási programjában is. A Filadelfia Görög szállási evangélikus cigány közösség szociális földprogramja fémjelzi a munka személyiség formáló szerepét, a megváltozni képes akarat és hit holisztikus megjelenítését.


Kérjük, mutassa be, tevékenységük, hogy járul hozzá a szervezet működéséhez (pl. a szervezet fenntarthatósága, különös tekintettel a foglalkoztatás fenntartására és bővítésére, önkéntesek bevonására).


Eddigi munkánk során, többnyire saját erőből gazdálkodtunk. Létünk, szervezettségünk alapja a Vállalkozók Inkubátor Házában biztosított irodánk. Tárgyi felszereltségünk saját tulajdonú eszközeink. Ma már a terebélyesedett kapcsolat rendszerünk szükségessé teszi az eszköztárunk fejlesztését.
Audio vizuális eszközeink, informatikai segédleteink, információs hálózatunk, iroda bérleményünk, dokumentációs kötelezettségeink, rendezvényeink költségei, kapcsolattartási szükségszerűségeink támaszt igényelnek.
Nagy vállalkozói körökben népszerűsítjük az együvé tartozás erényeit az „ Ökotermék Előállítók Klasztere”-vel a foglalkoztatottság emeléséért, a termék minőség javításáért szállunk síkra. A TEAM munka ,a nyers árutól a kész termék piacra jutatásáig feltételezi az egyes területek autonómiáját, felelősség vállalást. Ezért egyesületünk tagjai között aktív termék elő állítók, felvásárlók, feldolgozók, forrás teremtők, pályázat írók, kutatás fejlesztők, innovatív vállalkozók, marketing szakemberek és tanító szakképzett és gyakorló szakgárda várja a hozzánk tartozni akarókat.
A határon túli magyar lakta területek nyers áru termelői, határon átívelő együtt működések révén alapanyagot szolgáltat a meglévő hazai feldolgozó iparnak. A Hungaricumok termelése, tenyésztése, közös megjelenítése egy logó alatt, esélyt ad a szorosabb nemzeti össze tartozás kifejezésére.
A jövedelmező ágazatok közé kell emelni a gasztro turizmust, kiemelve a mentálhigiéné és egészség kondicionáló szerepét és kínálatát. Az aktív életkorúak között – a vidéket és tanyát fejlesztve- helyben maradásra kell bírni a nemzet tagjait, mind határokon túl, mind határokon belül.
Esélyeink bővülnek a foglalkoztatásra, kapcsolataink, piacaink bővülésével az európai szintéren. Szolgáljuk a keleti nyitás politikáját. Áruink minőségében szolgálják a vásárlók igényeit mindenhol a világon.
Nagy erőkkel küzdünk- saját eszközeinkkel a fajta politikáért. Ellenezzük a GMO. használatát a termelésben és tenyésztésben egyaránt.
Ha lehetőségünk van pályázatok révén egzisztenciális alapjainkat lerakni, az hozzá segít bennünket az össztársadalmi igények szolgálatához, az önálló gazdálkodó szövetkezeti egységünk megszervezéséhez a jövőben.

2015-03-12
Ratkos József Agrárstratégiai szakértő


Kép: kolcseytv.hu


FEL

Hozzászólások  

 
#2 Dr. Palik László Ökocentrum, Szlovákia, 2015-04-11 14:23
1980-tól ,mint agrár termék elő állító gazdálkodó dolgozom családommal. Minden technológiai elemet integrálva, örökségeket felhasználva, boldogulunk a kor kihivásainak megfelelően. Szükséges a társulás, egymás gondjainak felvállalása. Egyedül kiszolgáltatottab a gazdálkodó, határon túl különösen érezhető a lépéshátrányokat jelentő anyagbeszerzés, értékesítés, kapcsolati rendszer fenntartása. Jól működik ez a szervezet. Szakma és ember barát, mértéktartó, egyben igényes , következetes, hiteles. Öröm velük dolgozni.
 
 
#1 Moricz József 2015-03-19 05:56
a társ szervezetünk a határon túl, a Bio Gold Transzylvánia Egyesület. Az együtt működés, a partneri kapcsolat, nagy biztatás részese lenni az Ökotermék Elő Állítók Klaszterének. Ennek szellemében tartjuk meg a IV. Földész Fórumot.Várunk szeretettel minden érdeklődőt Nyíregyházán, 2015. március 21-én a megye háza Bessenyei Nagytermében. Móricz József ökogazda, Torockó
 

Szóljon hozzá!      (Jobbra tudnivalók!)