KKVHÁZ
 

#

KKVHÁZ KKVHÁZ
 

KKVHÁZ

 

KKVHÁZ
 
  • KKVHÁZ cikkek
  • Szakértőink
  • A KKVHÁZ bemutatkozik
  • KKVHÁZ KLUB TAGSÁG
  • Hirdessen nálunk!
 

Szelektív hulladékgyűjtés

A szelektív hulladékgyűjtés divatos fogalom: a háztartási, települési hulladék újrafeldolgozásának első lépése, amely lehetőséget teremt a nagy mennyiségű hulladék hatékony csökkentésére.

A szelektív hulladékgyűjtés lényege, hogy az újrahasznosítható hulladék gyűjtése a lakosság aktív közreműködésével, anyag szerint szétválogatva történik, majd az így összegyűjtött hulladéknak, mint másodnyersanyagnak a gazdaságba való visszajuttatásával teljesülnek a kitűzött környezeti célok, amelyek elsősorban a gyártás energiaigényének, valamint a környezeti terhelés csökkenésének következtében mutatkoznak.

A lakosságtól történő hulladékbegyűjtés megszervezése minden esetben az adott település jegyzőjének feladata. Az önkormányzat ennek a kötelességének rendszerint egy céggel kötött közszolgálati szerződés keretében tesz eleget. Ezen kívül egyes vállalkozások szintén jogosulttá válhatnak az összegyűjtött műanyag, papír és egyéb anyagok (pl. veszélyes hulladékok) elszállítására.

A hulladékot begyűjtő, hasznosító és ártalmatlanító szervezetek tevékenységüket csak a környezetvédelmi hatóságok jogerős engedélyével kezdhetik meg és folytathatják. Az engedélyezési eljárás annyi féle, ahány hulladékgazdálkodási résztevékenység, ezért külön engedély beszerzése – és különböző mértékű díj befizetése – szükséges

- a hulladék begyűjtése,

- a hulladék szállítása,

- a hulladék előkezelése,

- a hulladék tárolása,

- a hulladék hasznosítása és

- a hulladék ártalmatlanítása esetén.

A környezetvédelmi, illetve egységes környezethasználati engedélyhez kötött hulladékkezelési tevékenység végzése esetén külön eljárás során kell gondoskodni ezen engedélyek beszerzése iránt.

Az engedélyek mindig határozott időre, de legfeljebb 5 évre szólnak. Kivételek ez alól a következők:

- az ártalmatlanítással kapcsolatos tevékenységekre vonatkozó engedélyek határozott időre, de legalább 10 évre adhatók ki,

- a környezetvédelmi engedélyhez kötött hulladékkezelési tevékenység engedélyének érvényességi ideje legfeljebb 5 év, illetve új módszerek, termékek kifejlesztése, kipróbálása esetén legfeljebb 2 év.

A szigorú engedélyezési követelmények teljesítésével és az engedélyezési eljárás sikeres lefolytatásával azonban nem szűnnek meg a hatóságok irányában teljesítendő kötelezettségek: a hulladékkezelő szervezeteknek tevékenységükről és az általuk kezelt hulladék mennyiségéről és minőségéről nyilvántartást kell vezetniük, és évente jelentést kell tenniük a hatóságok számára. A hatóság által kiadott engedélyek, illetve az engedéllyel rendelkező hulladékkezelők nyilvántartása nyilvános és az interneten bárki számára ingyenesen hozzáférhető.


FEL

Szóljon hozzá!      (Jobbra tudnivalók!)