KKVHÁZ
 

#

KKVHÁZ KKVHÁZ
 

KKVHÁZ

KKVHÁZ
 

Budapest-Megbízható munkatárs-Főiskola

Az alkalmazottak tudásáról

Kié az a tudás, amit a cégemnél az alkalmazottam elsajátított? Az övé. Mégis tanítom. Mi ennek a dilemmának a feloldása? A KKVHÁZ kérdéseire Dr. Bartók István válaszolt.

A tudás egyéni és szervezeti is
Ma már szinte közhelynek számít, hogy a modern vállalatok legfőbb értéke a tudás. Minden vállalat és vállalkozás sikerének a kulcsa a piaci versenyben előnyt biztosító tudás és ismeretek. A verseny rákényszeríti a vállalatokat és vállalkozásokat, hogy újdonságokat alkossanak. Az innovációs folyamat feltétele és részben eredménye is az új ismeretek és megoldások megléte és létrejötte. Minél gyorsabb a verseny a vállalat és a vállalkozás saját iparágában, annál erőteljesebben jelentkezik a megújulás igénye. A nagy társadalmi és gazdasági mozgások, így elsősorban a globalizáció, jelenleg pedig a válság felerősíti az innováció iránti igényt; a gazdaság szereplői pedig jól felfogott érdekükben mindent megtesznek azért, hogy sikerrel járjanak a megújuló versenyben.

Hogyan jön létre a tudás, az új ismeretek és képességek. A kérdés megválaszolásához érdemes megkülönböztetni egymástól az egyén szintjét és a szervezeti szintet. Az egyén szintjén nézve a tudást mindenképpen meg kell említenünk egy híres magyar tudós, Polányi Mihály nevét, aki 1958-ban Angliában megjelent „Személyes tudás” című könyvében először különbözteti meg a tudás két fajtáját a tacit és explicit tudást; és ezzel jelentősen hozzájárult a tudásról alkotott jelenlegi képünk kialakulásához. Az egyén szintjén a felfedezéseken kívül a képzések segítenek a tudás bővítésében. A vállalati tudás bővítésének tehát az egyik eszköze az egyéni képzések, továbbképzések biztosítása. Vannak szakmák, ahol ezt külső szabályok elő is írják és a formális képzésben történő rendszeres részvételre kötelezik a szakma gyakorlóját. Más esetekben, az egyén személyes karrierjének fejlesztését és a munkahelyi követelmények teljesítését szolgálja a képzés. A képzések kínálata jelentős; és a rövid tanfolyamoktól a végzettséget is nyújtó programokig terjed. 

Nehezebb a dolgunk a körülményesen felfedhető és átadható személyes tacit tudás területén. A mesterfogások egy része elsajátítható a formális képzések részét képező gyakorlati képzés révén is. Másfelől, a képzési kínálat bővítését jelentő, a felsőoktatásban 2015. szeptembertől elérhetővé váló duális képzések nem kis mértékben a képzésben résztvevő vállaltoknál felhalmozódott tacit tudás átadását célozzák meg, hozzájárulva a hosszú ideje meglévő és túlnyomórészt kielégítetlen vállalati igény beteljesüléséhez, mely az azonnal a konkrét munkakörülmények között bevethető tudást, ismereteket és képességeket követel

Sokat tesznek a vállalatok és vállalkozások is, hogy az alkalmazottak révén megtestesülő tudáson túl létrejöjjön és fejlődjön a vállalati rendszerekbe, rutinokba, szervezési megoldásokba beépülő szervezeti tudás, mely már nem pusztán az azt birtokló egyénekhez fűződik. A sikeres tudásmenedzsment részét képezi a szükséges egyéni tudás meglétének és fejlesztésének biztosítása; de azon jóval túl mutat, ahogy az egyéni ismeretek hozzájárulnak a közös feladatok megoldását segítő és biztosító vállalati rendszerek fejlesztéséhez és ennek révén fejlődnek a vállalati kultúrába beépülő puha megoldások és a működés kemény rendszerei is, a technológiától a termékekig.

Dr. Bartók István
Edutus Főiskola
oktatási rektorhelyettes 

kép: experto.de


FEL

Szóljon hozzá!      (Jobbra tudnivalók!)