KKVHÁZ
 

#

KKVHÁZ KKVHÁZ
 

KKVHÁZ

KKVHÁZ
 

Budapest-Megbízható munkatárs-Főiskola

A magyar KKV követ

Dr Lenner Áron Márk belgazdaságért felelős helyettes államtitkár volt a díszvendége az Edutus Főiskola és a KKVHÁZ Zrt megállapodásának. A fiatalok pályakezdése van a középpontban a minisztérium pedig segíti a kezdeményezést.


Személyi adatok: Kolozsvár, 1983.
Szakmai tapasztalat:
2011 – 2012 Nemzetgazdasági Minisztérium, Iparstratégiai Főosztály, főosztályvezető
2010 – 2011 Józsefvárosi Közterület-felügyelet, jogtanácsos
2007 – 2010 Honvédelmi Minisztérium, Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség, főelőadó 2008- jogász főtiszt
2005 – 2006 Európai Parlament, gyakornok
Végzettség:
• Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, jogász szak (2001 – 2007)
Nyelvismeret:
• Angol felsőfok
• Német középfok
Családi állapot:
Nős, egy gyermek édesapja
 

Rövid interjú a belgazdaságért felelős helyettes államtitkárral,
aki az Unió szabályai szerint Magyarország KKV követe is.

Kis túlzással az egész ország a KKV szektorra figyel. A gazdaságpolitikánk gerincét adja ennek a vállalati mérettartománynak a helyzetbehozása. Az NGM ennek a munkának a motorja, hiszen azok az ösztönző rendszerek, amelyek a prosperitást kiváltják, az Önök műhelyeiben készülnek. Kérjük, mondja meg nekünk, a munkájuk során melyek a legfontosabb problémakörök amelyek feloldása a legnagyobb fejtörést okozza.

Az elmúlt időszakban a Kormányzat több fontos intézkedést tett a hazai kkv-k fejlesztése érdekében. Így eltörölt többek között 10 kis adónemet, csökkentette a vállalkozások adminisztrációs költségeit, kedvező adózási formákat vezetett be - KIVA, KATA -, intézkedéseket hozott a vállalkozások külpiacokon történő megjelenésének elősegítése érdekében.

A Kormány törekvése a vállalkozások finanszírozási forrásokhoz jutásának elősegítése. E területen is több olyan intézkedések született, amelyek segítik a vállalkozások hitelhez jutását. Elindult a Széchenyi Forgóeszközhitel, a Széchenyi Beruházási Hitel, a Széchenyi Önerő Kiegészítő és Támogatás Megelőlegező Hitel, továbbá az Agrár Széchenyi Kártya Folyószámlahitel. Az uniós forrásból származó alacsony kamatú hitelek és garanciák (JEREMIE) igénybevétele felgyorsult, 2010. félévéhez képest 2 év alatt közel háromszorosára nőtt. A KKV-k hiteleihez nyújtott kezességekhez kapcsolódó állami viszontgarancia mértéke 2011 júniusától 70%-ról 85%-ra emelkedett, amelynek következtében az érintett garanciaszervezetek KKV-hitelek utáni garanciavállalása olcsóbbá vált. A Széchenyi Kártya Program kiterjesztése keretében már 9 százalékos kamat mellett lehet hozzájutni beruházási hitelhez. Ugyanakkor általánosságban megállapítható, hogy 10 százalék alatti kamattal kis cégek csak támogatott hitelhez juthatnak.

Fontos feladatnak tartjuk a vállalkozásindítás megkönnyítését is. Olyan környezet kialakítására törekszünk, amelyben a vállalkozókat nem riasztja el a bürokrácia, a felesleges adminisztráció, a különböző jogi és pénzügyi teher. A kedvező feltételek kialakításában támaszkodunk a gazdasági élet szereplőinek javaslataira.Mik a 2014-2020-as tervezési ciklus fő célkitűzései, milyen lehetőségekkel számolhatnak a vállalkozások a jövőben? Kap-e kiemelt szerepet a fiatalok támogatása?

Az előző válaszban felsorolt intézkedések mellett további intézkedésekre van szükség annak érdekében, hogy a vállalkozások megfelelő mértékben jussanak hozzá a finanszírozási forrásokhoz. Tovább kell dolgozni a gazdasági élet szereplőivel olyan konstrukciók kialakításán, amelyekkel a vállalkozások hozzájuthatnak a fejlesztéseikhez szükséges forrásokhoz. Ennek az igénynek a kielégítése is meg fog jelenni a 2014-20-as tervezésben. Ezen tervezési időszakban Magyarország az európai uniós forrásokból (strukturális alapok, kohéziós alap) és a hozzárendelt hazai költségvetésből várhatóan 26 Mrd Euró összegű (2011-es áron számolva) forrást allokálhat. Ezen összeg felhasználására vonatkozóan a Kormányzat alapelvként fogalmazta meg, hogy az összes rendelkezésre álló forrás legalább 60 %-át kell közvetlenül gazdaságfejlesztésre fordítani. Az egyes programok tervezése során általánosságban elmondható, hogy stratégiai célnak a magas hozzáadott értéket biztosító termelés és a foglalkoztatás erősítését kell tekinteni, az elérhető források felhasználásának tervezését integrált, és lehetőség szerint koncentrált módon, kevés számú fejlesztési prioritásra összepontosítva kell elvégezni.

A fiatalok foglalkoztatási szintjének emelése a jelen időszakot követően a következő tervezési ciklusban is kiemelt figyelmet kap. Ennek érdekében a tervezési dokumentumok több ponton is tartalmazzák azokat a stratégiai célkitűzéseket, melyek megvalósítása egyrészt a foglalkoztatásuk elősegítését, másrészt önfoglalkoztatóvá válásuk, vállalkozásalapítási szándékuk előmozdítását eredményezik.Az EDUTUS Főiskola és a KKVHÁZ tömörülés megállapodást kötöttek egymással. A megállapodás egyebek mellett a felsőoktatásban tanulók okos szakmai gyakorlatait és a gazdaságilag hasznos szakdolgozatok létrejöttét támogatja. Kérem mondja el olvasóinknak, hogyan vélekedik Ön erről a kezdeményezésről, illetve a tárca milyen lépéseket tesz a fiatalok érdekében.

Mind a foglalkoztatás, mind a gazdaság növekedése szempontjából fontosak azok a kezdeményezések, melyek hozzájárulnak a vállalkozói szektor igényeinek és az oktatási rendszer nyújtotta kínálat közelítéséhez. Ezt szorgalmazza az Európai Bizottság számos dokumentuma is, melyek a vállalkozói kultúra elterjesztését, a vállalkozói attitűd erősítését, és a vállalkozói ismeretek oktatási rendszerbe történő beépítését hangsúlyozzák.

A kormányzat foglalkoztatási törekvéseinek keretében konkrét lépéseket is tett ennek irányába. Ilyen a Nemzeti Foglalkoztatási Alap terhére megvalósuló olyan tanműhely létesítésének és felszerelésének támogatása, amelyben tanulószerződés alapján folyik gyakorlati képzés, illetve a gyakorlati képzés költségeinek támogatása.
Pályakezdők foglalkoztatására további lehetőséget nyújtanak azok a mikro-, kis- és középvállalkozások által indított gyakornoki programok, melyekhez a vállalkozások pályázatok keretében elnyerhető forrásokhoz juthatnak a gyakornoki programban résztvevő pályakezdő bérköltségeinek, a mentor bérpótlékának, illetve az új munkahely tárgyi feltételei megteremtésének támogatására.
A vállalkozói aktivitás fiatalok körében történő fokozását célozza az a fiatalok vállalkozóvá válását elősegítő pályázati konstrukció, amelynek keretében a 18 és 35 év közötti fiatalok a program során vállalkozás indításához szükséges képzésben, tanácsadásban és 3 millió Ft összegű finanszírozási forrásban részesülhetnek.

 

ÜZENET A KKV SZEKTORNAK
ÖSSZEFOGÁS FELSŐFOKON


A hazai KKV szektor (ez az Unió szabályainak is megfelelő kategorizálás szerint 698 ezer vállalkozást jelent hazánkban) jelentős része küzd egy súlyos problémával. A gond lényege, hogy az ebbe a mérettartományba eső cégek ezreinél bántóan kevés a vezetői ismeret. Túlzásnak tűnhet a kijelentés, pedig igaz.
Természetesen számos jelentős KKV működik Magyarországon világszínvonalú termeléssel, exporttal, és kiváló menedzsment kultúrával. Ezt a néhány ezer céget azonban nem nevezhetjük a szektor gerincének, ugyanakkor ők modellül szolgálhatnak arra, hogy milyen színvonal lenne kívánatos a gazdaságban.
A KKV szektorban nagy számban vannak ígéretes vállalkozások, kiváló üzleti elképzelések, valóságos innovációs képességek, amelyek még nem tudtak kibontakozni, feltételezésünk szerint gyakran a szakemberhiány és a vezetési ismeretek szűkössége miatt.

A már évek óta együttműködő EDUTUS Főiskola és a KKVHÁZ Zrt. szerződést írt alá arról, hogy a jövőben még tudatosabban egyeztetnek és közösen lépnek kapcsolatba a KKV szektor szereplőivel. A két szervezet együttese nem a tanácsadói piac szereplőinek a számát kívánja szaporítani, és az üzleti modellje sem arra épül, hogy az esetleg nehéz helyzetben lévő KKV-k utolsó filléreit gyűjtse össze.
A felek együttműködést kínálnak a cégeknek.
Az együttműködés gerincét az adja, hogy a konzorcium részt vesz a vállalatok marketing és értékesítési munkájának támogatásában, illetve olyan speciális képzést biztosít a hallgatóknak, ami a korábbiaknál gyorsabban hasznosítható és profitra váltható a cégeknél.
A partner vállalatok a korábbiaknál lényegesen hatékonyabb szakmai gyakorlatok szervezésével, valóban fontos és számukra hasznosítható szakdolgozati témák megadásával és támogatásával vesznek részt a munkában.
Természetesen, ha a kezdeményezés elszigetelt maradna, akkor a jelentősége sem lehetne számottevő a nemzetgazdaság szempontjából, ezért később a felek más hasonló képzéseket adó intézmények együttműködését is várják. Ennek a körvonalai kirajzolódóban vannak, hiszen konzorcium kommunikációs felületén a www.kkvhaz.hu oldal Közgazdászok Sarka rovatában máris egy határon átívelő együttműködés körvonalazódik a felsőoktatási intézmények között.

A konzorcium feltett szándéka, hogy a kibocsátott hallgatók záróvizsgájánál az arra valóban érdemeseket egy „minőségbiztosítási védjeggyel” jutalmazza, ami a vállalati szférában rövid idő alatt az „azonnal hasznosítható munkaerő” szinonimájává válhat. A védjegy komolyságát különösen az adja majd meg, hogy a konzorcium eddig páratlan módon, a diploma megszerzését követően 1 év garanciát vállal a hallgatóiért. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy ha előfordulna, hogy a volt hallgató önállóan nem képes az elvárásoknak megfelelő színvonalon elvégezni valamely feladatot, a konzorcium – természetesen részletesen szabályozott feltételek mellett – a saját erőforrásai felhasználásával segítséget nyújt, és a volt hallgatóval közösen megoldja a feladatot a cég javára.

Az EDUTUS és a KKVHÁZ természetesen hagyományos rendezvényeket is szervez, illetve részt vesz a KKV szektor civil szervezeteinek közös gondolkodásában is. A konzorcium kezdeményezi, hogy a pillanatnyilag zártkörű, a Kormány tanácsadó és konzultáns szervezeteként működő Vállalkozás Fejlesztési Tanács nyissa ki kapuit, és ezt az új alakzatot is vonja be a munkájába. 

 


FEL

Hozzászólások  

 
#2 Kvithyll Frank 2018-12-04 00:19
Ön bármilyen pénzügyi nehézségben van? HA IGEN! Vegye fel a kapcsolatot a Kvithyll Finance and Mortgages Limited céggel. Mindenféle hitelnyújtási szolgáltatást kínálunk, hogy megfeleljen a pénzügyi szükségleteinek, mint például a személyi hitel, az adósságkonszolidációs kölcsön, a kockázati tőke, az üzleti kölcsön, az oktatási kölcsön, az otthoni hitel 2% -os alacsony kamatlábon. Vegye fel velünk a kapcsolatot e-mailen keresztül: kvithyllfinance@gmail.com Az elégedettség és a pénzügyi siker a mi célunk, és a velünk való együttélés jó tapasztalat lesz. Whatsapp: +17816567138 a hitel mindenki számára nyitva áll az állampolgárságtól függetlenül.

E-mail: kvithyllfinance@gmail.com
 
 
#1 Dr. Szabadkai Antal 2013-03-06 15:48
Ott voltam az ünnepélyes együttműködési megállapodás aláíráson és az azt követő szakmai beszélgetésen. Az aláíró felek és az NGM vezetői, első helyen a helyettes államtitkár úr, képben vannak a KKV szektor helyzetét és igényeit illetően. Jó együttműködés esetén hamarosan újra láthatjuk egymást, a megkezdett konzultációt folytathatjuk.
 

Szóljon hozzá!      (Jobbra tudnivalók!)